Hankkeet

Suomen Valmentajat on mukana aktiivisesti erilaisissa valmennusta koskevissa hankkeissa. Tälle sivulle on koottu ajankohtaiset hankkeet.

___________________________________________________________________________________

"Valmentaa kuin nainen" -naispalloiluhanke

Suomen Valmentajat on mukana "Valmentaa kuin nainen" -naispalloiluhankkeessa. Hanke lähti liikkeelle lokakuussa 2013 lajitapaamisten merkeissä. Mukana hankkeessa ovat jalkapallo, käsipallo, ringette, salibandy, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, Suomen Valmentajat ja Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU. Yhteistyötahoina mukana ovat IWG, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen ammattivalmentajat SAVAL ja Olympiakomitea. Hankkeen englanninkielinen nimi on "Women Taking Responsibility in Coaching". Hankkeen tavoitteena on lisätä naisvalmentajien ja urheilun naistoimijoiden määrää ja hanketta seurataan vuoteen 2018 saakka.

___________________________________________________________________________________

SCORE - Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality

Hankkeen päävetäjänä on ENGSO  (European Non-Governmental Sports Organisation) ja Suomen Valmentajat ry on partnerina tässä hankkeessa. Hanke edistää tasavertaisia mahdollisuuksia, erityisesti sukupuolten tasa-arvoa valmennuksessa, ja keskittyy urheilun kaikilla tasoilla toimivien naisvalmentajien, niin ammattilaisten kuin vapaaehtoistenkin, määrän sekä tasa-arvotietoisuuden lisäämiseen valmentajakoulutuksessa. Hanke on kohdennettu eri tasoisille urheilu- ja liikunta-, sekä valmennusjärjestöille. SCORE-hanke saa tukea Erasmus+ Liikunnan ja Urheilun ohjelmasta.