Tutkimukset ja raportit

Suomen Valmentajat julkaisee itse ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa valmentajien toimintaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Raportit löytyvät tästä osiosta.

Raporttien lisäksi tämän sivun kautta pääset myös KIHUN  verkkosivuilla sijaitsevaan kansalliseen urheilututkimustietokantaan. Se on julkinen verkkopalvelu suomalaisen urheilututkimuksen tuottamille julkaisuille. Palvelun ensisijaisena kohderyhmänä ovat suomalaiset valmentajat, urheilijat ja liikunta-alan opiskelijat. Sisältönä tulee olemaan tieteellisiä tutkimusraportteja, soveltavia tutkimusraportteja eri lajeista, yliopiston opinnäytetöitä eri tasoilta, ammattikorkeakouluopiskelijoiden lopputöitä sekä muita urheilututkimukseen liittyviä raportteja. 

Kansallinen urheilututkimustietokanta -linkki