Kinesioteippaus

Teemakoulutukset liittyvät valmentautumisen keskeisiin sisältöihin. Ne sopivat kaikentasoisille ja eri kohderyhmien kanssa toimiville valmentajille. Teemakoulutuksia järjestetään sekä avoimina koulutustilaisuuksina että tilauksesta.

Suomen Valmentajien kinesioteippauskouluttaja Marko Grönholm.

Koulutus on tilattavissa ryhmille. Lisätietoa koulutuksesta antaa Erik Piispa puh. 045-638 4772 tai sähköpostilla erik.piispa@suomenvalmentajat.fi

Perinteisen urheiluteippauksen rinnalle on viimeisten vuosien aikana tullut runsaasti mielenkiintoa herättänyt Kinesioteippaus. Mistä oikein on kyse? Mitä hyötyä kinesioteippauksesta on?

Kinesioteippauksen kehitti japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase 1970-luvulla, huomatessaan ihon liikuttamisen vaikuttavan nivelen liikelaajuuteen ja koettuun kipuun. Menetelmä levisi Soulin olympialaisten 1988 myötä Pohjois-Amerikkaan ja 90-luvun loppupuolella Eurooppaan.

Suomen Valmentajat järjestää aiheesta koulutusta, joka antaa käytännön perustietoa Kinesioteippauksesta. Koulutukset ovat kestoltaan joko 3 tuntia tai 6 tuntia ja niissä keskitytään kehon eri alueiden teippaamiseen.

Kolmen tunnin mittaisissa koulutuksissa käsitellään yhden kehon alueen teippausta kerrallaan. Koulutuksessa käydään kokonaisuudessaan läpi lantionseudun, alaraajojen ja hartiarenkaan toiminnallinen teippaus.

Päivän mittaisessa (kahdeksan 45 minuutin mittaisen oppitunnin eli kuuden tunnin) koulutuksessa käydään läpi alaraajojen, lantionseudun ja hartiarenkaan teipausta.

Suomen Valmentajien kouluttajana toimii fysioterapeutti Marko Grönholm.