Psyykkinen valmentautuminen

Teemakoulutukset liittyvät valmentautumisen keskeisiin sisältöihin. Ne sopivat kaikentasoisille ja eri kohderyhmien kanssa toimiville valmentajille. Teemakoulutuksia järjestetään sekä avoimina koulutustilaisuuksina että tilauksesta.

Paula Arajärvi ja Terhi Lehtoviita, SportFocus

Koulutuksen voi tilata seura, lajiliitto tai muu taho. Suomen Valmentajien yhteisöjäsenille hinta on 550 € + kouluttajien matkakorvaus, muille 700 € + kouluttajien matkakorvaus. Kouluttajina toimi-vat SportFocus Oy:n asiantuntijat.

Psyykkinen valmennus on urheilijan niiden psyykkisten voimavarojen, ominaisuuksien ja taitojen kehittämistä, joita hän tarvitsee pitkäjänteisessä, laadukkaassa harjoittelussa ja kilpailutilanteissa. Psyykkinen valmentautuminen voi toteutua urheilijan ja valmentajan yhteistyönä fyysisen ja teknisen harjoittelun ohessa sekä haluttaessa urheilupsykologin kanssa yhteistyössä.

Suomen Valmentajien yhteistyökumppani SportFocus on kehittänyt ainutlaatuisen psyykkisen valmennuksen työkalupakin, TrainingFocuksen. Sen avulla urheilijat ja valmentajat voivat sisällyttää ja ohjelmoida psyykkisen harjoittelun luonnolliseksi osaksi päivittäistä valmentautumista sekä valmennuksen kokonaisuutta. TrainingFocus tarjoaa asiantuntijoiden laatimia, psyykkisen valmennuksen teemoihin liittyviä harjoitteita, joita voi toteuttaa suoraan lajiharjoitusten yhteydessä.

Suomen Valmentajien psyykkisen valmennuksen koulutus on kolmen tunnin mittainen, käytännönläheinen starttikoulutus psyykkiseen valmennukseen. Materiaalina käytetään laadukasta Psyykkisen valmennuksen Starttipakettia, jonka avulla valmentajat saavat mukaansa harjoitteet, joiden toteuttamista voi helposti jatkaa urheilijoiden kanssa myös koulutuksen jälkeen.

Psyykkisen valmennuksen starttikoulutus

Suomen Valmentajat ja Valmennustiimi SportFocus Oy järjestävät 3h psyykkisen valmennuksen avoimia starttikoulutuksia. 

Koulutuksen tavoite on tuoda psyykkinen valmennus luonnolliseksi osaksi lajivalmennusta. Koulutus sisältää psyykkisen valmennuksen TrainingFocus starttipakettimateriaalin, jonka harjoitteet tarjoavat helposti, suoraan lajiharjoitusten yhteydessä toteutettavia harjoitteita, joiden avulla psyykkisten elementtien tuominen mukaan arkiharjoitteluun on luonnollista aloittaa.

TrainingFocus starttipaketin harjoitteet liittyvät lajiharjoituksen eri vaiheisiin:

1. Valmistautumiseen

2. Lämmittelyyn

3. Lajiharjoitteluun (harjoittelun laatuun sekä kilpailemisen taitoihin)

4. Loppuveryttelyyn

5. Harjoituksen loppuanalyysiin

Näin urheilijoille ja valmentajille tarjoutuu mahdollisuuksia psyykkisen harjoittelun toteuttamiseen monipuolisesti osana lajiharjoittelua. Harjoitteet koostuvat erilaisista teemoista, kuten motivoitumisesta, laadukkaasta harjoittelusta, itseluottamuksesta ja kilpailemisesta. Starttipakettien harjoitteet soveltuvat lasten ja nuorten urheilusta kilpaurheiluun kaikille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaista valmennusotetta arkiharjoittelussa.

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt:

Harjoittelun tavoitteena on urheilijoiden sekä tietysti myös valmentajien motivoituminen ja innostuminen harjoitteiden jatkuvaan ja tilanteisiin sopivaan hyödyntämiseen. Tavoitteena on se, että psyykkinen harjoittelu muodostuu luonnolliseksi ja jokapäiväiseksi osaksi urheilijoiden harjoittelua. Näin urheilussa ja lajissa vaadittavat psyykkiset ominaisuudet ja taidot kehittyvät koko ajan fyysisen ja teknisen taitavuuden rinnalla. Tämä varmistaa suorituskyvyn kehittymistä tehokkaasti ja ennaltaehkäisee mahdollisten psyykkisten haasteiden syntymistä.