Suomen Valmentajat

Suomen Valmentajien visio on: On hienoa olla valmentaja – On coolia olla koutsi – On viileetä olla valkku!

Arvot

Suomen Valmentajien arvot on ilmaistu urheilutermein. Kaikille tutut joukkuepelien termit antavat kuvan arvoista, joiden mukaan Suomen Valmentajat toimii.

Joukkuepelaaja
Tekee töitä yhteisten tavoitteiden ja menestyksen eteen.

Mukana kentällä
On lähellä sporttia – siellä missä urheillaan.

Avauskentällisessä
On valittuna avauskentälliseen ja osallistuu ketterästi peliin kärkijoukoissa.

Luottopelaaja
Pelaa reilua peliä ja on pelikavereiden tukena.

Pelisilmää
Näkee uusia tapoja ratkaista tilanteita ja tekee maaleja niistäkin tilanteista, missä muut eivät näe mahdollisuuksia osua.

Pelirohkea
Haastaa rohkeasti edistääkseen peliä ja taklaakin tarvittaessa.

Suomen Valmentajat on tärkeä roolipelaaja valmentajien joukkueessa edistämässä joukkueen ja sen jäsenten menestystä ja hyvinvointia. Yhdistys on kaikkien suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten valmentajien ja valmentajuutta edistävien tahojen kotipesä ja palveluorganisaatio.

Katso esittelyvideo!

Liity jäseneksi!

Suomen Valmentajien jäseneksi voi liittyä jokainen urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö – valmennuksen vasta aloittanut tai jo konkari. Jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, joka huolehtii valmentajistaan ja heidän osaamisestaan.

Lue lisää jäsenyyksistä!

Suomen Valmentajien tehtävät vuoteen 2020 saakka kiteytyvät seuraavien viiden teeman alle.

1. Arvostus

Suomen Valmentajat edistää valmentajien arvostusta osana urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja vaikuttavuutta. Arvostusta lisätään nostamalla esiin erilaisissa tehtävissä toimivia valmentajia viestinnän avulla ja palkitsemalla ansioituneita valmentajia.

2. Osaaminen

Suomen Valmentajat lisää valmentajien osaamista sekä omilla että yhteistyössä järjestetyillä koulutuksilla, valmennustiedon ja valmennuskirjallisuuden työstämisellä ja välittämisellä sekä osallistumalla valmennuskoulutuksen ja valmennuskoulutusjärjestelmien kehittämiseen urheilussa ja yhteiskunnassa.

3. Yhteisöllisyys

Suomen Valmentajat on perustettu lisäämään valmentajien yhteisöllisyyttä ja sitä työtä yhdistys tekee edelleenkin. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä valmentajille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa.

4. Valmentajuus

Suomen Valmentajat tekee töitä valmentajuuden monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja esiintuomiseksi sekä vahvistaa valmentajuutta vaikuttamalla valmentajien olosuhteiden ja toimintaympäristön kehittämistyöhön kaikilla valmentamisen tasoilla lajista riippumatta. Mentoroinnin kulttuuria halutaan vahvistaa yksittäisten valmentajien tueksi heidän valmentajapoluillaan.

5. Yhteistyö

Suomen Valmentajien roolina suomalaisessa urheiluyhteisössä on tuoda esiin valmentajien ääni toiminnassa ja päätöksenteossa. Tässä roolissa Suomen Valmentajat haluaa olla aktiivinen toimija ja tehdä laajaa yhteistyötä urheilussa toimivien tahojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lajiyhteisöt ovat kiinteä osa Suomen Valmentajia ja yhdistyksen yhteistyön ytimessä.

Säännöt, toimintasuunnitelmat - ja kertomukset

Antidopingohjelma ja kurinpitosäännöstö

The Finnish Coaches Association was founded in 1975 and has approximately 4000 members today. The Finnish Coaches Association plays an important role in the coaches’ team by furthering the success and well-being of the team and its members. The Association is the home base and service organization of all coaches active in Finland and any instances furthering coaching.