Kehittyvä koutsi -koulutus

Suomen Valmentajat tarjoaa valmentajille Kehittyvä koutsi -koulutuksen.

Valmentajana kehittymisen kannalta on arvokasta saada tietoisuus osaamisestaan ja osaamistavoitteistaan. Tällöin itsensä kehittäminen on mielekästä. Tätä tavoitetta varten tarvitaan valmentajalle, seuralle ja lajiliitoille arviointityökaluja. Tukena voisivat olla:

1) Lajikohtainen valmentajan polku, jossa on avattuna lajikohtaiset osaamistavoitteet.
2) Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan myös muuta kuin formaalia oppimista.
3) Valmentajan polun henkilökohtaistaminen eli arviointi siitä, missä polun vaiheessa valmentaja etenee osaamisessaan ja mihin hän itseään haluaa kehittää (HEKS).

Suomen Valmentajat tarjoaa valmentajille Kehittyvä koutsi -työpajan (aiempi HOPS & HEKS), jossa valmentaja tekee oman oppimis- ja kehittymissuunnitelman.

Koulutus pohjautuu Valmentajan polku -viitekehykseen, jossa keskeisiä elementtejä ovat muun muassa motiivit, osaamistarpeet, toimintaympäristö, oppimistavat ja valmennusfilosofia. Koulutuksessa huomioidaan osaamisen kehittämisessä niin kouluttautuminen kuin käytännössä oppiminenkin.