Mentorikoulutus

Mentoroinnin ydinajatuksena valmennuksessa on, että valmentaja auttaa toista valmentajaa luontevassa ympäristössä sparrauksen avulla.

Suomen Valmentajien mentoritoiminnan tavoitteena on kokeneen valmentajan tai vertaisvalmentajan ”hiljaisen tiedon” siirtäminen mentoroitaville. Tavoitteena on myös luoda maahamme toimiva lajimentoreiden verkosto.

Mentoritoiminnan lähtökohta on valmentajan työn arvostaminen. Mentorointiprosessin jälkeen siihen osallistunut valmentaja pystyy työskentelemään omista lähtökohdistaan ja vahvuuksiinsa nojautuen. Uraan ja elämään liittyvät tavoitteet ovat kirkastuneet, elämänhallinta on parantunut ja osaaminen sekä asiantuntijuus ovat lisääntyneet.

Mentoroinnin käytännön toteutus

Toteutus tapahtuu mentoroitavan omassa toimintaympäristössä ja mahdollisimman käytännönläheisesti seuraavia menetelmiä käyttäen:

  • henkilökohtainen ohjaus, jossa lähtökohtana on kunkin aktorin henkilökohtaiset tarpeet ja kehittyminen omassa elämässä
  • pienryhmäohjaus, jossa tavoiteena on työnohjauksellisten menetelmien opettaminen mentoroitaville
  • vertaiskeskustelujen käyminen ryhmässä
  • puhelinkonsultointi, joka perustuu jokaisen mentoroitavan henkilökohtaisiin asioihin ja ongelmiin

Suomen Valmentajien mentoritoiminnan kehittämistä on tuettu Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämistyön (VOK) kautta ja se on siten osa suomalaisen valmentajakoulutuksen kehittämistoimintaa.

Mentorikoulutus

Lajimentorikoulutus on tarkoitettu mentoritoiminnasta kiinnostuneille ohjaajille, valmentajille ja valmennusvastaaville. Koulutuksen käytyäsi voit järjestää seurassasi, lajissasi tai toiminta-alueellasi mentoriryhmä-toimintaa, Suomen Valmentajien kouluttamana mentorina.

Koulutus antaa itsenäisenä tehoviikonloppuna ja toimintatapakoulutuksena runsaasti eväitä auttaa toista valmentajaa oppimaan, oivaltamaan ja kehittymään omassa valmennuksessaan. Samalla mentorina opit ja uudistut itse. Valmennustyylisi kehittyy uusien vuorovaikutustaitojen sekä näkökulmien kautta.

Jos koet, että haluat kehittää omaa valmennustyyliäsi ja auttaa samalla muita valmentajia, on Suomen Valmentajien Lajimentorikoulutus suunnattu juuri sinulle.

Mentorikoulutuksen esimerkkiohjelma

 

Perjantai

 
17.00-17.30
17.30-21.15
 
Esittäytymiset ja virittäytyminen aiheeseen
Mitä mentorointi on? Määrittelyä, harjoittelua, tutustumista
Iltapala

Lauantai

 
9.00-11.45
11.45-12.30
12.30-14.15
14.15-14.30
14.30-18.15
18.15-19.00
19.00-20.30
Ongelmien kohtaaminen ja ratkaiseminen mentoroinnin avulla
Lounas
Käyttökelpoisia viitekehyksiä, lähestymistapoja
Kahvitauko
Miten toimisin mentorina?
Päivällinen
Yhteenvetoa päivästä

Sunnuntai 

 
8.30-10.30


10.30-11.45
11.45-12.30
12.30-13.00
Tietopaketti
- mentorin roolit, säännöt, Suomen Valmentajat
- erilaiset ongelmat vuosien varrelta 
Haasteet mentorin työssä 
Purku: kuinka aiot jatkaa, missä aiot käyttää, arviointia
Päätöslounas