1. valinta

ARMAS VALSTE (1905–1991)

Armas Valste toimi Suomen Urheiluliiton ylivalmentajana 1935–60.

Hän pyrki kaikin tavoin ylläpitämään Suomen yleisurheilumenestystä sodan runtelemassa maassa. Valsteen 1930-luvun lopulla kirjoittamat harjoitusmonisteet ja niistä myöhemmin painetut oppaat toimivat yleisurheilun ohjenuorana 1960-luvulle saakka.