1. valinta

ELIN KALLIO (1859-1927)

Elin Kallio oli voimistelunopettaja, joka organisoi naisvoimisteluliikettä ensin seuratasolla. Harrastuksen lisääntyminen johti vuonna 1896 Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton perustamiseen Kallion aloitteesta.

Kallio oli perustamassa suomen ensimmäistä naisvoimisteluseuraa jo 1870-luvulla. Kallion laaja kirjallinen tuotanto lähtien Naisvoimistelun käsikirjasta, loi kehyksen suomalaiselle naisvoimisteluopetukselle ja sen kehitykselle läpi 1900-luvun.