1. valinta

ELLI BJÖRKSTÉN (1870-1947)

Elli Björkstén liitti musiikin keskeiseksi osaksi naisvoimistelua ja kehitti edelleen Elin Kallion luomaa pohjaa taidevoimistelun suunnassa.

Björksténin kaksiosainen kirja Kvinnogymnastik (1918-19) suomennoksineen opasti naisvoimistelun periaatteita Suomessa pitkälle 1900-luvulle. Björkstén työskenteli voimistelunopettajana Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella 1913-38.