Esittely

Meidän urheilun tavoitteena on kehittää valmennuskulttuuria organisoidussa liikunta- ja urheilutoiminnassa ja vauhdittaa käynnissä olevaa muutosta kohti ihmislähtöisempiä toimintatapoja. Uskomme valmennuksen laadun olevan tärkein yksittäinen urheilijan kehittymiseen ja liikkujan motivaatioon vaikuttava tekijä. Valmennuksen laatu määrittelee pitkälti koko suomalaisen organisoidun liikunta- ja urheilutoiminnan laadun.

Meidän urheilussa pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä, osaamista ja viestiä siitä, miten Suomessa valmennetaan. Tähän pyritään

 • kokoamalla urheilutoimijat yhteen
 • yhteisten ja eri tahojen tavoitteita asettamalla ja toimintatapoja valitsemalla
 • urheilijalähtöistä valmennusosaamista kehittämällä
 • yhteisellä viestinnällä

Toiminnalla on kaksi selkeää tavoitetta:

 • Nopeuttaa urheilun valmennuskulttuurin muutosta kohti ihmislähtöisempiä toimintatapoja.
 • Kehittää valmennuskulttuuria siten, että urheilu toimii hyvänä oppimisympäristönä.

Näiden tavoitteiden avulla urheilutoiminnasta saadaan laadukasta ja turvallista. Se houkuttelee mukaan entistä enemmän osallistujia ja kasvattaa osanottajien henkistä vahvuutta. Suomalaisesta valmennuskulttuurista tulee kilpailuetu huippu-urheilussa. Lisäksi urheilun yhteiskunnallinen merkitys ja arvostus kasvavat.

Suomen Valmentajat näkee Meidän urheilu -kehitystyön tärkeäksi, sillä suomalainen urheilukenttä on moniulotteinen, vaikka eri sidosryhmät tekevät jo paljon hyvää. Liikuntapoliittinen selonteko ja muut vastaavat kannaotot asettavat tavoitteita, mutta niissä otetaan yleensä vain suppeasti kantaa käytännön toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.​ Muutos on käynnissä myös valmennuskulttuurissa, josta tulee koko ajan ihmis- ja urheilijalähtöisempää, mutta kehitys tapahtuu hitaasti.​ Meidän urheilulla pyritään ennen kaikkea vauhdittamaan tätä muutosta.

Prosessin eteneminen

Ohjausryhmä

Meidän urheilun ohjausryhmä

 • Sari Tuunainen (toiminnanjohtaja) ja Toni Kallio (puheenjohtaja), Suomen Valmentajat ry​
 • Raino Nieminen (toiminnanjohtaja) ja Erkka Westerlund (puheenjohtaja), Suomen Ammattivalmentajat SAVAL
 • Jaana Tulla (johtaja, seura- ja jäsenpalveluyksikkö), Matti Heikkinen (johtaja, huippu-urheiluyksikkö), Suomen Olympiakomitea
 • Teemu Japisson (pääsihteeri), Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
 • Kirsi Hämäläinen (yliopettaja), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu​
 • Panu Autio (toiminnanjohtaja), Jalkapallon Pelaajayhdistys

Rahoittaja

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankevastaava

 • Henna Tanhuanpää, Suomen Valmentajat ry
Ohjausryhmä

Meidän urheilu käytännössä

Tutustu tarkemmin siihen, miten Meidän urheilun teemat voivat näkyä käytännössä liikunnan ja urheilun arjessa! Liity mukaan Meidän urheiluun niin voit jakaa omat kokemuksesi.

Videot on tuottanut Kimi Jaakkola / Askel Sports.

Video: Kimi Jaakkola

Video: Kimi Jaakkola