Koulutukset

Haluatko oppia lisää Meidän urheilun teemoista? Monet organisaatiot järjestävät Meidän urheilun teemoihin liittyviä koulutuksia. Osa koulutuksista on verkkopohjaisia ja suoritettavissa milloin vain, osa sisältää fyysisiä kokoontumisia.

Alle on listattu erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia. Osa koulutuksista on suoritettavissa milloin vain, joitakin järjestetään muutaman kerran vuodessa.

Koulutustarjonta

Valmentajan vuorovaikutustaidot

Suomen Valmentajien järjestämä valmentajan vuorovaikutustaitojen koulutus on kolmen tunnin mittainen johdanto vuorovaikutustaitojen keskeisiin sisältöihin (vuorovaikutusprosessiin, tunne-, kuuntelu- ja ilmaisutaitoihin) teorian, keskustelujen ja harjoitteiden vuorotellessa. Vuorovaikutustaidot ovat valmentajan keskeisiä työkaluja, ja niillä voi edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista rakentavalla tavalla. Ne tukevat myös oman työhyvinvoinnin ylläpitämistä.

Tulevat koulutukset löytyvät tästä linkistä.

Psyykkinen valmennus

Suomen Valmentajat ja Sportfocus järjestävät yhteistyössä psyykkisen valmennuksen koulutuksen. Koulutus on kaksiosainen, ja molemmat osat koostuvat viidestä eri teemasta. Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena, ja molemmat osat koostuvat teemoittaisista verkkoluennoista ja niiden välissä suoritettavista pienistä käytännön valmennusharjoitteista, joista palautetaan kirjallinen tehtävä oppimisalustaan. Koulutus antaa hyvän teoreettisen pohjan psyykkisestä valmennuksesta ja koulutusmateriaalit ja harjoitusvihkoset tarjoavat paljon käytännön harjoitteita/työkaluja valmentajien arkeen.

Tulevat koulutukset löytyvät tästä linkistä.

Koulutustarjonta

Mentorikoulutus

Mentoritoiminta on hyvä tapa kehittyä valmentajana ja toisaalta tukea muita valmentajia. Suomen Valmentajat järjestää mentorointikoulutusta, joka antaa eväitä auttaa toista valmentajaa oppimaan, oivaltamaan ja kehittymään valmennuksessaan. Koulutus on suunnattu mentoritoiminnasta kiinnostuneille valmentajille ja valmennusvastaaville, ja sen käytyään voi järjestää mentorointitoimintaa Suomen Valmentajien kouluttamana mentorina.

Tulevat koulutukset löytyvät tästä linkistä.

Nuori mieli urheilussa

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -hankkeen tavoitteena on tarjota valmentajille työkaluja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Osana hanketta on laadittu kaksi kaikille avointa verkkokurssia, jotka käsittelevät mielen hyvinvoinnin teemoja liikunnassa/urheilussa.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia. Kurssi on suunnattu kaikille 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille lajista riippumatta.

Syventävä Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi jatkaa samoista teemoista ja opastaa ottamaan käyttöön toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Tämäkin kurssi on suunnattu kaikille 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille lajista riippumatta.

Et ole yksin

Et ole yksin on Väestöliiton yhteistyössä erilaisten liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa toteuttama hanke, jossa tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista sekä seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa.

Hankkeen puitteissa on laadittu verkkokurssi, jossa käydään läpi hankkeen teemoja ja tarjotaan työkaluja puuttua epäasialliseen käytökseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille urheiluseuroissa toimiville. Tarjolla on myös urheilutoiminnassa mukana oleville nuorille laadittu kurssi, joka käsittelee samoja teemoja.

Vastuullinen valmentaja

Olympiakomitean yhdessä eri järjestöjen kanssa laatima Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on suunnattu kaikille ohjaajille ja valmentajille. Se tarjoaa perustiedot vastuullisuuden huomioimisesta omassa toiminnassa sekä turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Kurssi on suoritettavissa Suomisport-tunnuksilla milloin vain. Se on saatavilla suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi.