Organisaatioiden tasa-arvon työkalu

Organisaatioiden tasa-arvon työkalu on suunnattu urheilun kattojärjestöille, lajiliitoille, urheiluakatemioille, liikunnan aluejärjestöille ja suurille urheiluseuroille, joissa on palkattua henkilöstöä, etenkin valmentajia. Kukin organisaatio tarkastelee tasa-arvoa oman organisaationsa näkökulmasta. 

Organisaatiopuolen sivusto koostuu alkutestistä, neljästä alasivusta ja lopputestistä:

Aloita tasa-arvotyöhön tutustuminen tekemällä alla oleva testi, jonka tuloksista saat tietoa, miten moneen eri vähemmistöryhmään kuulut. Pohdi testin tulosten perusteella sitä, mistä asemasta ja kokemuksista käsin teet päätöksiä ja osallistut urheiluun.

Epätasa-arvoinen sukupuolten välinen kuilu johtuu organisatorisista, sosiokulttuurisista, ihmisten välisistä ja henkilökohtaisista esteistä. Organisatorisia, sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä ovat muun muassa naisten vähäiset mahdollisuudet ryhtyä valmentajiksi, mielikuva valmennuksesta miehisenä toimintana sekä sukupuolistereotypiat. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät muun muassa naisten vähäiset mahdollisuudet kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen, verkostojen puuttuminen ja johtotason kiinnostuksen puute epätasa-arvoista tilannetta kohtaan. Ihmisten välisiä esteitä ovat tuen puute ja sukupuolistereotypioista johtuvat huonot suhteet mieskollegoihin. Henkilökohtaisia esteitä ovat pienet palkat ja palkkiot, vaikeudet yhdistää perhe-elämä kokopäiväiseen valmentajan työhön, sukupuolistereotypioiden vaikutukset itsetuntoon ja koulutusten järjestämisen toimintatatavat.

Tutustu hankkeen aikana tuotettuun "Harhaanjohtavaan valmentajan polkuun", jossa on kuvattu naisten kokemia esteitä valmennusuralla ja valmentajana etenemisessä

Tällä sivustolla perehdytään tarkemmin listassa mainittuihin toimenpiteisiin, jotka edistävät etenkin valmennuksen tasa-arvoa, mutta myös laajemmin tasa-arvoa ja monimuotoisuutta organisaatiossa.