Tasa-arvon työkalu

Sivustolla oleva työkalu keskittyy naisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen toimia valmentajina. Sisältö on rakennettu niin, että toimenpiteet hyödyttävät kokonaisuudessaan urheilukulttuuria ottaen huomioon erilaiset yksilöt ja motivaatiotaustat olla valmentajana. Monessa urheilulajissa ohjaaja on yleisesti käytössä oleva nimike ja valmentajaksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat mukana tavoitteellisessa valmennuksessa. Tällä sivustolla käytetään nimekettä valmentaja, jolla kuvataan henkilöä, joka ohjaa harjoituksia niiden tasosta tai kohderyhmästä riippumatta. 

Tietosivulle on koottu perustietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden määritelmistä. Osiosta löytyy selvityksiä ja suosituksia tasa-arvon edistämiseksi. Urheiluseuroille suunnattu työkalu löytyy ylävalikosta kohdasta "Seuroille". Osuus on suunnattu urheiluseuroille, joissa valmentajat toimivat pääosin vapaaehtoisina. Lajiliitoille, muille urheiluorganisaatioille ja isoille seuroille suunnattu työkalu löytyy kohdasta "Organisaatioille". Se keskittyy tasa-arvonäkökulmaan organisaatiotasolla ja valmentajien tasa-arvoon palkkatyössä.

Sivuston tekstit ja toimenpiteet perustuvat tutkittuun tietoon, eri organisaatioiden suosituksiin ja Valmentaa kuin nainen -hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta saatuihin tietoihin.

Alla oleva kysely sopii kaikille valmentajien tasa-arvosta kiinnostuneille. Sen avulla voit kartoittaa osaamistasi suhteessa tutkimuksien ja selvitysten kautta saatuihin tietoihin tasa-arvosta urheilussa. 

Ajankohtaista