Valmentaa kuin nainen

Palkittu Valmentaa kuin nainen -hanke on julkaissut valmennuksen tasa-arvon työkalun. Tutustu työkaluun!

Mistä Valmentaa kuin nainen -hankkeessa on kyse? 

Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen mailapeleissä -hanketta toteutetaan vuosina 2022-2023. Hankkeessa hyödynnetään edellisten hankelajien kanssa hyväksi todettuja valmennuksen tasa-arvotyön edistämisen toimenpiteitä. Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu aikaisemmin palloilulajien kanssa (syksy 2018 – 2019) ja kamppailulajien ja painonnoston kanssa (2020-2021). Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mailapeleissä 2022-2023

Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu menestyksekkäästi vuosina 2013-2019 joukkuepalloilulajien ja 2020-2021 kamppailulajien kanssa. Nyt valmennuksen tasa-arvon kehittämistä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella mailapelien kanssa vuosina 2022-2023. 

Mailapelien hankkeeseen yhdessä Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot ovat Suomen Padelliitto, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Sulkapalloliitto, Suomen Squashliitto ja Suomen Tennisliitto. Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. 

Hankkeen päätavoite on lisätä naisvalmentajien kokonaismäärää, ja erityisesti huippuvalmentajien määrää, sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille.  

Päätavoitteeseen pyritään kahden näkökulman kautta.  

  1. Kannustetaan naisia lisäämään osaamistaan kansallisten ja kansainvälisten koulutuksien kautta joko valmentajina tai valmentajakouluttajina. 
  2. Tuetaan naisvalmentajien kiinnittymistä seuratoimintaan ja tasa-arvon edistymistä seuraympäristöissä. 

Yksi hankkeen pääpainopiste on kouluttaa ja tukea naisia huippuvalmentajina ja valmentajakouluttajina. Nykyisiä naisohjaajia ja -valmentajia kannustetaan osallistumaan 2. ja 3. tason valmentajakoulutuksiin ja kansainvälisiin koulutuksiin. Lajiliittojen omien koulutusten lisäksi hankkeessa hyödynnetään Suomen Valmentajien Urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutusta. Sen avulla tuetaan siirtymistä urheilijasta valmentajaksi sekä kannustetaan jatkokoulutuksiin ja vaativampiin valmennustehtäviin. 

Hankkeen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta paikallistasolla lisätään seurailtojen myötä. Nykyisten naisvalmentajien osaamista, jaksamista ja lajin parissa pysymistä tuetaan mentoroinnin keinoin. Uutena toimenpiteenä perustetaan mailapelien lajiasiantuntijaverkosto, jossa hankelajien tunnetuimmat naisvalmentajat kutsutaan tukemaan hanketoimien suunnittelussa ja toimimaan esikuvina hankkeen toimenpiteissä. 

Kamppailulajeissa 2020-2021

Kamppailulajien hankkeeseen yhdessä Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot ovat Suomen Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen Muaythailiitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Nyrkkeilyliitto, Suomen Painiliitto, Suomen Painonnostoliitto, Suomen Taekwondoliitto ja Suomen Taido. Painonnosto tekee hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä kamppailulajien kanssa ja on siten mukana kamppailulajien hankkeessakin. Hankkeen edetessä voidaan ottaa mukaan myös muita kamppailulajeja. Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Hankkeen päätavoite on lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille.

Päätavoitteeseen pyritään kahden näkökulman kautta:

1. Inspiroidaan entisiä tai urheilijan polun loppuvaiheessa olevia naisurheilijoita valmentajiksi.

2. Kannustetaan toiminnassa jo mukana olevia naisia laajentamaan osaamistaan ja tarttumaan uusiin haasteisiin; harrasteryhmiä ohjaavia naisia lisää valmentajiksi sekä nykyisiä kilpaurheilijoiden naisvalmentajia lisää huippuvalmentajiksi.

Kamppailulajit ovat tiivis lajiryhmä, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt useita yhteistyöhankkeita. Varsinkin koulutusten järjestäminen yhdessä on tuottanut hyviä tuloksia. Koulutus on keskeisessä roolissa myös nyt aloitettavassa yhteistyössä. Hankkeen kautta pyritään kouluttamaan aiempaa enemmän naisia lajikoulutusten 2. ja 3. tasoilla sekä muun muassa Urheilijasta valmentajaksi -koulutuksessa. Naisvalmentajille koulutetaan myös mentoreita ja naisvalmentajia tuetaan mentorointiryhmissä.

Koulutusten lisäksi järjestetään kaikille avoimia alueellisia matalan kynnyksen tapahtumia kamppailulajien kilpailuiden ja muiden tapahtumien yhteydessä. Tilaisuuksia tarkoituksena on esikuvien tarinoiden ja asiantuntijoiden johdattelemana houkutella lisää naisvalmentajia valmentajan polulle sekä voimaannuttaa jo valmennuksessa mukana olevia. Myös esimerkiksi seurat hyötyvät tilaisuuksien antamista näkökulmista siihen, miten naisia voisi saada mukaan toimintaan.

Palloilulajeissa 2013-2019

Vastaavassa hankkeessa on menneinä vuosina toimittu monipuolisesti ja päämäärätietoisesti naisten määrän lisäämiseksi valmennukseen ja naisvalmentajien tukemiseksi joukkuepalloilulajeissa. Tämän työn jatkamiseksi osa hankkeen toimista kohdennetaan kamppailulajien ja painonnoston lisäksi myös palloilulajien naisille jatkossakin. Palloilulajeista mukana hankkeessa ovat olleet jalkapallo, käsipallo, ringette, salibandy, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, rugby, ultimate ja vammaisurheilun palloilulajit. Palloilulajien lajiliittojen osalta hankeyhteistyö päättyi vuoden 2019 lopussa.

Hankkeen toimia syksystä 2013 vuoden 2017 loppuun on koottu kuvakoosteeseen: