Valmennuksen tasa-arvon työkalu laajentui

5.9.2023

Suomen Valmentajien johtama Valmentaa kuin nainen -hanke julkaisi keväällä 2023 urheiluseuroille suunnatun tasa-arvon työkalun. Syyskuun 5. päivänä työkaluun avattiin urheiluorganisaatiolle suunnattu osuus.

Työkalu on nettisivusto, johon on kerätty tutkittua tietoa sekä kansainvälisten hankkeiden ja Valmentaa kuin nainen -hankkeen kokemuksia. Sivusto esittelee tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät naisten etenemistä valmentajan polullaan, ja tarjoaa erilaisille urheilussa toimiville tahoille konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla valmennuksen tasa-arvoa voi edistää.

Nyt syksyllä avattu uusi osa tasa-arvon työkalusta on suunnattu urheilun kattojärjestöille, lajiliitoille, urheiluakatemioille, liikunnan aluejärjestöille ja suurille urheiluseuroille, joissa on palkattua henkilöstöä, etenkin valmentajia. Kukin organisaatio tarkastelee työkalun avulla tasa-arvoa ensisijaisesti omasta näkökulmastaan. Tarkastelussa otetaan huomioon esimerkiksi organisaation johdon sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen, urheilu- ja lajikulttuurin stereotyyppiset käsitykset sekä korostetaan samapalkkaisuutta, tukea, kannustusta ja esikuvien merkitystä.

Tasa-arvon edistäminen sivuston organisaatiopuolella lähtee liikkeelle nykytilan kartoituksella ja etenee valmentajien rekrytointiprosesseihin. Kolmas kohta liittyy valmentajien tukeen ja kannustamiseen ja neljäs urien tukemiseen. Jokainen osio sisältää ensin tietoa aiheesta ja sen jälkeen toimenpide-ehdotuksia. Sivusto päättyy lopputestiin, jossa voi tarkistaa oman organisaation tasa-arvon tilannetta suhteessa suosituksiin.

- Organisaatiopuolen sivustolla on hyödynnetty tutkimustulosten lisäksi THL:n segregaation purku -hankkeen tuotoksia. Sivuston rakenne pohjautuu Valmentaa kuin nainen -hankkeessa toteutettuihin lajiliittotyöpajoihin, kertoo Valmentaa kuin nainen -hanketyöntekijä Sanna Erdogan.

Lajiliitoilla valmennuksen tasa-arvon edistäminen koskettaa myös jäsenseuroja. Lajiliiton koulutusjärjestelmän kehittäminen ja naisten kannustaminen ylemmän tason valmentajakoulutuksiin tapahtuu yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Seurojen vastuulla on tarjota vastuullisempia valmennustehtäviä, jotta kokemuksen ja osaamisen karttuessa naisten määrä valmentajina kasvaa myös liiton valmennustehtävissä.

- Organisaatiopuolen työkalu on rakennettu ensisijaisesti siten, että kukin organisaatio tarkastelee nimenomaan omaa toimintaansa. Onko johtamisasemissa, hallituksessa, valmennuksessa ja valmennuksen johdossa tasa-arvoinen tilanne? Lajiliittojen on helpompi edistää tasa-arvoa seurakenttään näyttämällä hyvää esimerkkiä itse, muistuttaa Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

- Urheiluseurat täydentävät valmennuksen tasa-arvon edistämistä lajissaan omilla prosesseillaan joko urheiluseuroille suunnatun työkalun tai nyt julkaistun organisaatioille suunnatun työkalun avulla, Tuunainen jatkaa.

Nyt avattu tasa-arvon työkalun organisaatiopuoli esiteltiin ensimmäiseksi Valmennus- ja kouluttajaosaamisen verkoston tapaamisessa.

- Hyvä, että lajiliitoille on koottu käytännönläheinen työkalu valmennuksen tasa-arvon edistämiseen. Myös aiemmin julkaistu seurapuoli vastaa kentän tarpeeseen tarkastella ja kehittää toimintaa tasa-arvon näkökulmasta. Työkalun toimenpide-ehdotukset ovat selkeät ja toimenpiteitä on helppo liittää toimintasuunnitelmiin ja vuosikelloihin, ja sitä kautta konkretiaan, toteaa Suomen Taekwondoliiton harraste- ja koulutuspäällikkö Tiiu Tuomi, jolle Valmentaa kuin nainen -hanke tuli tutuksi vuosina 2020-2021 lajin ollessa liittotasolla mukana hankkeessa.

Suomen Valmentajat on johtanut Valmentaa kuin nainen -hanketta kymmenen vuotta ja osoittanut, että valmennuksen tasa-arvoa voi edistää pitkäjänteisellä, määrätietoisella ja sitoutuneella työllä.

- Olemme Suomen Valmentajissa ylpeitä siitä työstä mitä valmennuksen tasa-arvon eteen on tehty. Valmennuksen tasa-arvon työkalu kokoaa hienosti vuosien aikana lajiliittojen kanssa yhteistyössä kerätyn osaamisen. Organisaatiopuolen työkalu tarjoaa myös valmennuskeskuksille rungon toiminnan kehittämiseen, iloitsee Varalan valmennuskeskuksessa valmennusosaamisen asiantuntijana toimiva Pekka Rindell, joka on pitkäaikainen Suomen Valmentajien hallituksen jäsen.