Naiset valmentajina -hankkeen tutkimustuloksia on julkaistu

12.6.2024

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Suomen Valmentajat ry ovat yhdessä tehneet tutkimushanketta, joka selvittää naisten kokemuksia sukupuolten välisestä tasa-arvosta urheiluvalmennuksessa. Tutkimus selvittää niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät naisten osallistumista valmennustoimintaan.

Tutkimushankkeen avulla pyritään kehittämään tulevaisuuden urheiluvalmennusta ja valmentavien naisten asemaa urheilussa. Tutkimustulokset auttavat kehittämään strategioita, jotka tukevat valmentajien toimimista urheilussa ja mahdollistavat valmentajana kehittymisen. 

Tutkimushankkeen seminaari pidettiin 16.5.2024 Jyväskylässä. Seminaarin jälkeen on raportoitu kyselytutkimuksen määrällisen aineiston tuloksia.

Tulokset on jaettu viiteen eri osaan, joissa käsitellään Suomessa valmentavien naisten profiilia, tämänhetkistä valmentajatoimintaa, koulutusprofiilia, valmentajien kokemaa tasa-arvoa sekä Suomen Valmentajien organisoiman Valmentaa kuin nainen –hankkeen vaikuttavuutta.

Tulokset löydät oheisesta pdf:stä

Tulokset löydät hankkeen sivuilta