Suunnanmuutoksen kehittäminen

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia suunnanmuutokseen vaikuttavia tekijöitä ja harjoitellaan suunnanmuutoksen taitoa.

Suunnanmuutos ilmenee urheilulajeissa eri tavoin. Vartalossa vaadittava toiminta ja taitovaatimukset vaihtelevat riippuen suunnanmuutoksen tavoitteista.

Koulutus koostuu tunnin teorialuennosta ja kahden tunnin käytännön harjoituksesta. Käytännön harjoituksessa lähestytään suunnanmuutosta liikkuvuuden, kehonhallinnan, voiman, nivelkulmien ja tekniikan kautta.

Tilaa koulutus

Koulutuksen voi tilata seura, lajiliitto tai muu taho. Suomen Valmentajien yhteisöjäsenille hinta on 550 € + kouluttajien matkakorvaus, muille 700 € + kouluttajan matkakorvaus. Koulutus viedään läpi kahdella kouluttajalla. Kouluttajina toimivat Mika Saari ja Erik Piispa.

Koulutuksesta on mahdollista työstää myös lajikohtaisia räätälöintejä. Esimerkiksi jääkiekkoon on työstetty suunnanmuutostaitoon liittyviä oheisharjoitteita, joissa on huomioitu siirtovaikutus jäällä tapahtuvaan toimintaan.

Lisätiedot:

Sari Tuunainen, toiminnanjohtaja
puhelin: 050-328 2036
sähköposti: sari.tuunainen(a)suomenvalmentajat.fi