Arvostus

Suomen Valmentajien toiminnassa keskeistä on valmentajien ja valmentajuuden esiintuonti ja arvostuksen parantaminen.

Pohjan tälle työlle muodostaa vuoden 2016 lopulla julkaistu Valmentajalla on väliä -kampanja, jota tehdään yhdessä Suomen Ammattivalmentajat SAVALin ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Kampanjan pohja-aineistoon on koottu hyvän valmennuksen periaatteita ja eettisiä ohjeita urheilijan polun kaikkiin vaiheisiin. Kampanjaan työstetään erilaisia aineistoja viestinnän ja koulutuksen tueksi jatkuvasti.

Konkreettisia toimia valmentajien arvostuksen edistämisessä ovat muun muassa ansioristien ja -mitalien anominen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille valmentajille sekä Vuoden valmentajan -valinta. Suomen Valmentajat nostaa viestinnässään esiin myös kuukausittain ajankohtaisia menestyneitä valmentajia Kuukauden Valmentaja -valinnoilla. Uusimpana arvostustyön toimena on toimia Alfred Kordelinin säätiön asiamiehenä lasten ja nuorten valmentajille myönnettävien tunnustuspalkintojen haussa ja saajien tiedottamisessa.