Arvostus

Suomen Valmentajien toiminnassa keskeistä on valmentajien ja valmentajuuden esiintuonti ja arvostuksen parantaminen.

Pohjan tälle työlle muodostaa vuoden 2016 lopulla julkaistu Valmentajalla on väliä -kampanja, jota tehdään yhdessä Suomen Ammattivalmentajat SAVALin ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Kampanjan pohja-aineistoon on koottu hyvän valmennuksen periaatteita ja eettisiä ohjeita urheilijan polun kaikkiin vaiheisiin. Kampanjaan työstetään erilaisia aineistoja viestinnän ja koulutuksen tueksi jatkuvasti.

Vuoden 2017 lopulla lanseerattu Valmentajien Kunniagalleria on kampanjan yksi merkittävistä toimenpiteistä. Se on kunnianosoitus ansiokkaasti suomalaiseen valmennukseen vaikuttaneille henkilöille. Kunniagalleriaan voidaan valita suomalainen tai Suomessa vaikuttanut henkilö, joka on toiminnallaan tuonut selkeää lisäarvoa valmennuskulttuuriimme sekä edistänyt valmentajien arvostusta.

Syyskuun 25. päivänä vietetään Valmentajan päivää. Päivän teemana on #kiittikoutsi, kansainvälisesti #ThanksCoach, ja se järjestetään liitettynä Euroopan urheiluviikon #beactive-toimenpiteisiin. Valmentajan päivän ideana on tuoda urheiluvalmentajien arvokasta toimintaa esiin jakamalla kiitoksia sosiaalisessa mediassa ja järjestämällä pieniä yllätyksiä omille valmentajille. Valmentajan päivän aloite lähti liikkeelle vuonna 2019 Suomesta, kun Suomi oli EU-puheenjohtajamaana vetovastuussa Euroopan urheiluviikosta. Aloitteen takana ovat Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Valmentajuuden maailmanjärjestö ICCE (International Council for Coaching Excellence). Suomessa asiaa eteenpäin vie myös Euroopan urheiluviikon kontaktipiste opetushallitus. 

Muita konkreettisia toimia valmentajien arvostuksen edistämisessä ovat muun muassa jo vuodesta 1978 saakka tehty Vuoden Valmentaja -valinta sekä ansioristien ja -mitalien anominen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille valmentajille. Suomen Valmentajat nostaa viestinnässään esiin valmentajia myös Kuukauden Valmentaja -valinnoilla.

Lisäksi, arvostustyönsä osana, yhdistys toimii Alfred Kordelinin säätiön asiamiehenä lasten ja nuorten vapaaehtoisvalmentajille myönnettävien tunnustuspalkintojen haussa ja saajien tiedottamisessa.