Liikunnan ja urheilun ansiomerkit

Suomen Valmentajat on aktiivinen toimija liikunnan ja urheilun ansiomerkkien haussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille. Ansiomerkkiehdotukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön jakovuotta edeltävän 31.10. mennessä. Valtion liikuntaneuvosto käsittelee ehdotukset ja antaa niistä lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä varten.

Suomen Valmentajat kokoaa vuosittain yhteishakemuksia lajiyhteisöjen ja -liittojen sekä urheiluakatemioiden kanssa valmentajille anottavista liikunnan ja urheilun ansiomerkeistä. Lajiyhteisöt toimittavat täytetyt hakulomakkeet noin lokakuun puolessa välissä. Suomen Valmentajien hallitus käy läpi hakemukset ja toimittaa hyväksymänsä hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ansiomerkit ovat:

1. ansioristi kultaisena ARK
2. ansioristi AR
3. ansiomitali kullatuin ristein AMKR
4. ansiomitali AM

Maksullisia ansiomerkkejä ovat ansioristi kultaisena ARK (390 euroa) sekä ansioristi AR (350 euroa). Maksullisten merkkien kustannukset jaetaan Suomen Valmentajien ja muiden hakijatahojen kesken.

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi on ansiomerkeistä arvokkain ja se voi olla kerrallaan vain kahdellatoista haltijalla.

Tarkemmat hakuohjeet minimivaatimuksineen löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta www.minedu.fi.