Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu

Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -koulutus pohjautuu VK-Kustannuksen kustantaman ja Suomen Valmentajien päätoimittaman saman nimisen vuonna 2015 julkaistun kirjan sisältöihin.

Koulutus koostuu kahdesta 3,5 tunnin mittaisesta osasta ja on suunnattu erityisesti aloitteleville valmentajille, jotka toimivat lasten ja nuorten valmennuksen parissa.

Koulutuksessa käydään laaja-alaisesti lasten ja nuorten hyvän valmennuksen/harjoittelun kokonaisuus. Sisältöjä ovat mm.:

  • Lasten ja nuorten valmennus; valmennusosaamisen malli, valmentajana kehittyminen, urheilijan polku ja lapsen ja valmentajan ihmissuhde
  • Fyysinen ja psyykkinen kasvu ja kehitys
  • Motivaatio, ilo, innostus ja intohimon synnyttäminen
  • Opettamisen periaatteita
  • Ryhmän ja joukkueen toiminnan kehittäminen
  • Valmennuksen psykologia
  • Harjoitteleminen; kehittymisen kulmakivet, monipuolisuus, valmiuksien ja ominaisuuksien kehittäminen, vammojen ehkäisy

Koulutus koostuu 2 x 3,5 h kokonaisuuksista. Molemmissa 3,5 h osuuksissa on noin 1,5 h luento-osuus ja 2 h käytännön osuus. Käytännön osuuksissa valmentaja saa harjoitusmalleja ja konkretiaa luento-osuuksissa käytyihin asioihin.

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään valmentaja ymmärtää lasten ja nuorten valmennuksen kokonaiskuvan ja osaa soveltaa saamiansa oppeja oman lajinsa ja valmennettaviensa tarpeiden mukaan. Koulutus antaa myös hyvin sisältöjä vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin siitä, mitä lasten ja nuorten hyvä harjoittelu on - mitä se tarkoittaa myös harjoitusten ulkopuolella esimerkiksi ravinnon, levon ja omatoimisen liikkumisen suhteen.

Koulutuksen taustaa

Suomen Olympiakomitea, Nuori Suomi, Suomen Valmentajat sekä 13 lajiliittoa tekivät vuonna 2008 selvityksen urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorisesta harjoittelusta. Siinä kartoitettiin urheiluseuroissa liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten liikunnan ja harjoittelun määrää sekä sen laatua. Selvitysraportissa haettiin vastauksia seuraaviin peruskysymyksiin:

  • Liikkuuko ja harjoitteleeko suomalainen urheileva lapsi ja nuori paljon vai vähän?
  • Onko harjoittelu yksipuolista vai monipuolista?
  • Kuinka harjoittelua tulisi kehittää tulevaisuudessa?

Suomen Valmentajien tuolloin rakentama koulutus tehtiin vastaamaan selvityksessä esitettyihin kehittämiskohtiin. Koulutuksessa annettiin konkreettisia työkaluja eri lajien valmentajille niillä fyysis-motorisen harjoittelun osa-alueilla, joilla tehdyn selvityksen mukaan havaittiin eniten puutteita.

Vuoden 2017 keväällä valmistui uusittu koulutus, jossa näkökulmaa laajennettiin koskemaan koko valmennuksen kokonaisuutta, ei vain sen fyysis-motorista ulottuvuutta. Uuden koulutuksen sisällöt koostuvat noin 20 asiantuntijan panoksesta, jonka he ovat antaneet Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirjan tuottamiseen vuonna 2015.

Tilaa koulutus

Koulutuksen voi tilata seura, lajiliitto tai muu taho. Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveen mukaan kahtena eri päivänä (esim. arki-iltana) tai samana päivänä (esim. lauantaina tai sunnuntaina).

Suomen Valmentajien yhteisöjäsenille koulutuksen hinta on 1100 € + kouluttajien matkakorvaus, muille 1400 € + kouluttajien matkakorvaus. Hinta sisältää koulutuksen molemmat osat (yht. 7 h) ja koulutus voidaan halutessa laskuttaa kahdessa erässä. Kouluttajina toimivat Suomen Valmentajien kouluttajat.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi