Historia

Perustettu vuonna 1975

Suomen Valmentajat ry syntyi leikillisesti sanottuna Ellivuoren savusaunassa Olympiavalmentajaseminaareissa 1970-luvulla. Jukka Uunilan näkemykset urheiluvalmennuksen kehittämisestä, vuosien saunakeskustelut valmentajien yhteisöllisyydestä ja Kallu Tuomisen käytännön toimet Olympiakomitean valmennuspäällikkönä saivat aikaan Suomen Valmentajat ry:n perustamisen.

Ajatus kaikkien eri lajien valmentajien yhdistyksestä nousi konkreettisesti esiin Olympiavalmentajaseminaarissa ensin syksyllä 1974 ja seuraavan kerran heti keväällä 1975. Yhdistyksen perustamisen valmistelun saivat tehtäväkseen Kalervo af UrsinKari Sinkkonen ja Reino Rinne. Valmisteltuaan asiaa kolmikko tapasi kesällä 1975 Seinäjoella Kalevan kisoissa. Kisojen aikaan 20.7.1975 järjestetyssä kokouksessa allekirjoitettiin Suomen Valmentajat ry:n perustamissopimus. Yhdistysrekisteriin Suomen Valmentajat merkittiin 22.10.1975 ja yhdistyksen ensimmäinen hallitus nimettiin kaksi päivää myöhemmin Ellivuoressa järjestetyssä olympiavalmentajien syysseminaarissa.

Kalervo af Ursinista tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen jälkeensä puheenjohtajina ovat aikajärjestyksessä toimineet Kari SinkkonenHeikki KantolaMatti PulliErkka Westerlund, Jukka Lahtinen, Pasi Sarkkinen ja Kari Niemi-Nikkola. Vuoden 2017 alussa Jorma Kemppainen aloitti toimikautensa historian yhdeksäntenä puheenjohtajana.

Valmentajien valmentaja, Kalevi "Kallu" Tuominen muistelee vuonna 2014 kuvatulla videolla Suomen Valmentajien perustamista ja kertoo yhdistyksen toiminnasta.

 

Salaseurasta kotipesäksi

Alkuun yhdistyksen jäseniksi pääsivät vain harvat ja valitut – jäsenkriteereissä mainittiin vaatimuksina mm. korkea liikunnallinen koulutustaso, olympiatasoinen valmennustehtävä ja SM-tasoiset valmennettavat, kunnioittava ja mielikuvituksellinen hakemus sekä kaksi suosittelijaa. Tiukkojen jäsenkriteerien myötä yhdistykselle muodostuikin pienen piirin salaseuran maine. Mukana olleille valmentajille yhdistys tarjosi yhteisön osaamisensa jakamiseen ja jäsenet tavoittelivat ponnekkaasti menestystä – jopa ”kilpailivat” keskenään menestyksessä.

Vasta vuonna 1999 pääsy jäseneksi avattiin kaikille urheiluvalmentajille. Samana vuonna yhdistys myös liittyi kansainvälisen kattojärjestön ICCE:n jäseneksi. Yhdistyksen jäsenmäärä alkoi kasvaa voimakkaasti ja ensimmäiset työntekijät palkattiin 2000-luvun alkuvuosina.

Noihin aikoihin yhdistys koki paljon muitakin muutoksia osin strategisen suunnittelun tehostumisen myötä ja osin suomalaisen urheilun muutosten vaikutuksesta. Esimerkiksi valmennuksen muuttumiseen enenevästi palkkatyöksi reagoitiin perustamalla Suomen Ammattivalmentajat SAVAL vuonna 2002.

Yksi historiallisesti merkittävä osa Suomen Valmentajien toimintaa on Valmentaja-lehti, joka edeltäjineen on vienyt Suomen Valmentajien ja suomalaisen urheiluvalmennuksen viestiä eteenpäin lähes katkeamatta jo vuodesta 1978. Yhdistys on aktiivisesti osallistunut myös suomenkielisen valmennuskirjallisuuden tuottamiseen VK-Kustannuksen osakkuuden ja kumpanuuden kautta.

Suomen Valmentajat on ollut ja on yhä aktiivinen toimija valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämistyössä. Yhdistys tuottaa myös itsenäisesti sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa valmentajien jatko- ja täydennyskoulutuksia.

Nykyään yli 40-vuotias Suomen Valmentajat on suomalaisten valmentajien ja valmentajayhteisöjen kotipesä, jossa henkilöjäseninä valmentajia on noin 4000. Yhdistyksen yhteydessä toimii noin 25-30 valmentajayhteisöä, joista valtaosa on lajiyhteisöjä. Lajien valmentajayhteisöjen lisäksi on lajirajat ylittäviä yhteisöjä, kuten urheiluakatemiavalmentajat, vammaisurheiluvalmentajat ja fysiikkavalmentajat. Yksi henkilö voi kuulua samanaikaisesti useaan yhteisöön osana jäsenyyttään. Henkilöjäsenten lisäksi yhteisöjäseninä on suomalaisia seuroja ja muita urheilutoimintaa järjestäviä tahoja.

SAVALiin on järjestäytynyt tällä hetkellä noin 1200 ammattivalmentajaa. Suurelta osin nämä valmentajat kuuluvat molempiin järjestöihin. Suomen Valmentajien ja SAVALin yhteistyö on läheistä ja kaksi valmentajien yhdistystä palvelevat laajasti suomalaisia valmentajia sekä edistävät toimillaan valmentajien arvostusta ja osaamista. Suomen Valmentajien toiminnan kohderyhmänä on kaikkien tasojen ja lajien suomalaiset ja Suomessa toimivat valmentajat. SAVAL keskittyy roolinsa mukaisesti ensisijaisesti ammattivalmentajien työelämään liittyvään edunvalvontaan.

Historian aikana Suomen Valmentajien toiminta ja valmentajakunnan yhteisöllisyys ovat lisääntyneet merkittävästi pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan myötä. Samalla yhdistyksen rooli ja asema suomalaisessa urheiluelämässä on selkiytynyt.

Suomen Valmentajat on kehityksen kärjessä vaikuttamassa valmentajuuden kehittymiseen yhteiskunnassa sekä viemässä suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten valmentajien yhteisöllisyyttä, osaamista ja arvostusta eteenpäin. Toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä osana suomalaista urheilujärjestelmää, josta konkreettisina merkkeinä on muun muassa yhdistyksen jäsenyys Suomen Olympiakomiteassa ja kuuluminen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukelpoisiin urheilujärjestöihin.

(päivitetty 4.10.2021)