Strategiakirjaukset 2021-2025

Visio:

Satatuhatpäinen osaava, arvostettu ja yhtenäinen valmentajajoukkue rakentaa entistä parempaa suomalaista urheilua – meidän urheilua.

Suomen Valmentajien visio viestii siitä, että yhdistys haluaa koota valmentajat joukkueeksi ja viedä eteenpäin hyvää valmennusta ja valmentajuutta Suomessa, lajista riippumatta ja urheilun kaikilla tasoilla. Valmentaminen on voimavara niin valmentajalle itselleen kuin myös laajasti yhteiskunnassa.

Suomen Valmentajat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen niin koulutuksen kuin viestinnänkin avulla. Yhdistys edistää monin tavoin itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa valmentajien mahdollisuuksia oppimiseen. Yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden urheilussa toimivien tahojen kanssa edistämässä urheilun arvostusta, hyvää valmennusta ja menestyvää valmentautumista.

Visio viestii myös siitä, että valmentaminen on arvostettua ja valmentajiksi on tulijoita – valmentajiksi haluaa ryhtyä niin naiset kuin miehetkin ikään katsomatta. Valmentamisessa on vaihtoehtoja ja sitä voi tehdä ammatikseen tai vapaa-ajallaan. Riippumatta lajista tai tasosta valmentajat tuntevat kuuluvansa joukkueeseen, joka vie yhteistä asiaa eteenpäin.

Valmentajat ovat ylpeitä osaamisestaan. Valmentajan intohimo innostaa. On hienoa olla valmentaja – On coolia olla koutsi – On viileetä olla valkku!

Missio:

Suomen Valmentajat on urheiluvalmentajien joukkueen kapteeni, joka kokoaa joukkueen yhteen ja auttaa sen jäseniä kehittämään osaamistaan, menestymään ja saamaan arvostusta.

Arvot:

Yhdistyksen oman toiminnan osalta Suomen Valmentajien arvot on ilmaistu urheilutermein. Kaikille tutut termit antavat kuvan siitä, miten Suomen Valmentajat omassa toiminnassaan vie asioita eteenpäin.

Kapteeni

Vie peliä eteenpäin vahvalla johtajuudella ja yhteistyöllä muiden kanssa. Haastaa rohkeasti edistääkseen peliä ja taklaakin tarvittaessa.

Luotettava joukkuepelaaja

Pelaa reilua peliä ja on pelikavereiden tukena. Tekee töitä yhteisten tavoitteiden ja menestyksen eteen.

Käyttää pelisilmää

Näkee uusia tapoja ratkaista tilanteita ja tekee maaleja niistäkin tilanteista, missä muut eivät näe mahdollisuuksia osua.

Suomalaisessa urheilussa Suomen Valmentajat edistää Valmentajalla on väliä -aineistoon kirjattuja arvoja, jotka ovat:

1. Ilo, innostus ja intohimo

2. Pyrkimys erinomaisuuteen – Pyrkimys itsensä jatkuvaan kehittämiseen

3. Yrittäminen ja sisu

4. Kunnioitus ja reilu peli

5. Yhdessä tekeminen

Slogan:

Kehityksen kärjessä ‒ urheiluvalmentajia varten

Suomen Valmentajat urheiluvalmentajien omana yhdistyksenä haluaa auttaa kaikkia suomalaisia ja Suomessa toimivia ulkomaalaisia valmentajia kehittämään osaamistaan, saamaan arvostusta ja menestymään – pysymään kehityksen kärjessä. Yhdistys on olemassa urheiluvalmentajia ja muita urheiluvalmennuksen osaajia varten.

Päätehtävät

Suomen Valmentajien tehtävät vuosina 2021-2025 kiteytyvät kahden kokonaisuuden alle.

Osaaminen, arvostus ja vastuullisuus

Suomen Valmentajat lisää valmentajien osaamista sekä omilla että yhteistyössä järjestetyillä koulutuksilla, valmennustiedon työstämisellä ja välittämisellä sekä osallistumalla valmennuskoulutuksen ja valmennuskoulutusjärjestelmien kehittämiseen yhteiskunnassa. Suomen Valmentajat edistää myös kansainvälisen osaamisen tuontia Suomeen.

Suomen Valmentajat edistää valmentajien arvostusta osana urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja vaikuttavuutta. Arvostusta lisätään edistämällä hyvää valmennusta sekä nostamalla valmennusaiheita esiin viestinnän avulla ja palkitsemalla ansioituneita valmentajia.

Suomen Valmentajat on keskeisessä roolissa edistämässä hyvää valmennusta, joka on perusta eettisesti kestävälle, vastuulliselle suomalaiselle urheilulle. Vastuullisuuden osa-alueet ovat laajamittaisesti ja käytännönläheisesti osa yhdistyksen toimintaa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat itseisarvoja niin yhdistyksen omassa toiminnassa kuin suomalaisen urheilun kehittämisessäkin.

Yhteisöllisyys, yhteistyö ja vaikuttaminen

Suomen Valmentajat on perustettu lisäämään valmentajien yhteisöllisyyttä ja sitä työtä yhdistys tekee edelleenkin. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä valmentajille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa. Laji/valmentajayhteisöt ovat kiinteä osa Suomen Valmentajia ja yhdistyksen yhteisöllisyyden ytimessä.

Suomen Valmentajat on aktiivinen toimija ja verkostoitunut laajasti urheilussa toimivien tahojen kanssa. Osaamista jaetaan ja yhteistyötä tehdään myös urheilun ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhdistys on arvostettu ja haluttu yhteistyötaho niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Suomen Valmentajien roolina on tuoda esiin valmentajien ääni toiminnassa ja päätöksenteossa. Suomen Valmentajat tekee töitä urheiluvalmentajien arvokkaan toiminnan esiintuomiseksi ja valmentajuuden monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Yhdistys vaikuttaa valmentajien olosuhteiden ja toimintaympäristöjen kehittämiseen kaikilla valmentamisen tasoilla lajista riippumatta.