Valmentajan vuorovaikutustaidot

Valmentaja toimii vuorovaikutuksessa niin valmennettavien, toisten valmentajien kuin vanhempien ja seurapäättäjienkin kanssa.

Vuorovaikutustaidot ovat valmentajan työn keskeisimpiä työkaluja.

Hyvillä vuorovaikutustaidoilla valmentaja edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista esim. vaikuttamalla ilmapiirin luomiseen, taitojen oppimiseen ja ongelmien ratkaisemiseen rakentavalla tavalla.

Vuorovaikutustaitojen lainalaisuuksien tunteminen auttaa myös oman työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Valmentajan vuorovaikutustaidot – koulutus on kolmen tunnin mittainen johdanto vuorovaikutustaitojen keskeisiin sisältöihin (vuorovaikutusprosessiin, tunne-, kuuntelu- ja ilmaisutaitoihin) teorian, keskustelujen ja harjoitteiden vuorotellessa.

Tavoitteena tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunteminen ja merkityksen ymmärtäminen sekä eväiden saaminen omien taitojen kehittämiseksi.

Tilaa koulutus

Koulutuksen voi tilata seura, lajiliitto tai muu taho. Suomen Valmentajien yhteisöjäsenille hinta on 450 € + kouluttajan matkakorvaus, muille 600 € + kouluttajan matkakorvaus.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi