Koulutusten yleiset ehdot

Nämä koulutusten yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa koulutuksissa sekä ilmoittautumisen, maksuehtojen ja peruutusehtojen osalta myös seminaareissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköistä lomaketta käyttäen. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa kaikki vaadittavat tiedot. Jäsenillä on ilmoitetuissa koulutuksissa etuoikeus osallistumispaikkoihin ja muut mahdolliset koulutuksen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoa koulutuksen järjestäjälle kohtaan voi ilmoittaa mahdolliset lisätiedot, jotka koulutuksen järjestäjä opiskelijasta tarvitsee.

Mikäli koulutuksen maksajana on joku muu taho kuin koulutukseen osallistuva henkilö itse, tulee laskutustiedot merkitä selvästi ilmoittautumislomakkeeseen. Osallistuja on kuitenkin viime kädessä vastuussa osallistumismaksun maksamisesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan laskuttaa varausmaksu, jonka suuruus vaihtelee koulutuksen mukaan. Varausmaksu sisältyy kunkin koulutuksen kokonaishintaan. Varausmaksun maksettuasi olet varannut itsellesi paikan koulutukseen.

Hinnat

Suomen Valmentajien jäsenille tarjoamme aina edullisemman jäsenhinnan. Koulutusten hintoihin sisältyvät koulutus, luentokoulutusmateriaalit (PDF) ja mahdollinen sähköinen osallistumistodistus, mikäli se on koulutuksen tiedoissa mainittu. Mikäli koulutuksen hintaan kuuluu muita kirjallisia materiaaleja, niistä ilmoitetaan erikseen.

Maksuehdot

Osallistumismaksun lasku lähetetään sähköpostilla. Maksuehto 14 vrk netto ja lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 1-13 vrk ennen koulutusta, lasku erääntyy heti maksettavaksi ennen koulutusta. Paperilaskusta veloitamme 5 €/lasku. Maksuhuomautuksesta veloitamme 5 €/lasku. Pitempien koulutuskokonaisuuksien osallistumismaksu on mahdollista maksaa erissä ilmoitetun mukaisesti, erät tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä.

Luottotietojen tarkastaminen

Saatamme tarkastaa osallistujan luottotiedot ennen koulutukseen hyväksymistä.

Osallistuminen koulutukseen

Osallistumismaksu oikeuttaa opiskelijan osallistumaan ilmoittautumaansa koulutukseen. Koulutuksen suorittamiseksi hyväksytysti voidaan vaatia tietty määrä läsnäoloa koulutuksessa ja tämä kerrotaan kouluttajan toimesta koulutuskohtaisesti. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumaan koulutuksen joihinkin osioihin esimerkiksi sairaustapauksen takia, on hänellä mahdollisuus käydä vastaava osio jonkun toisen koulutuksen yhteydessä, mikäli koulutuksia on tarjolla. Korvaamismahdollisuus on 12 kk ajanjakson sisällä ko. osiosta. Korvaavista koulutusosioiden suorittamisesta tulee aina ilmoittaa Suomen Valmentajien toimistolle.

Peruutusehdot

Kirjallinen ilmoittautuminen on sitova. Sähköpostitse tulleen vahvistuksen (sähköpostin päivämäärä) saapumisen jälkeen koulutuksen voi perua seuraavasti:

Aika

Veloitus

15 pvä tai aiemmin ennen koulutuksen alkua

8-14 pvä ennen koulutuksen alkua:

veloitukseton peruutus, varausmaksua ei palauteta

25 % koulutuksen hinnasta, varausmaksua ei palauteta

1-7 pvä ennen koulutuksen alkua:

50 % koulutuksen hinnasta, varausmaksua ei palauteta

Mikäli opiskelija ilman ilmoitusta jättää saapumatta koulutukseen, veloitamme koko kyseisen koulutuksen hinnan. Pitemmän koulutuksen voi keskeyttää maksutta vain sairaustodistuksella, muissa tapauksissa osallistuja on velvollinen maksamaan koko koulutuksen hinnan. Peruutettaessa tai keskeytettäessä koulutus, maksettua varausmaksua tai maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta. Sairaustodistuksella tehdyn osallistumisen peruutuksen (lyhyt koulutus tai seminaari) osalta palautamme osallistumismaksun vähennettynä ruokailu, yms. kuluilla. Kirjalliset peruutukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@suomenvalmentajat.fi

Suomen Valmentajat pidättää oikeuden perua koulutuksen 7 vrk ennen koulutuksen alkua liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mahdolliset laskutetut osallistujamaksut palautetaan tällöin. Kouluttajan äkillisissä sairaustapauksissa tai muissa vastaavissa koulutusajankohtaa saatetaan joutua siirtämään tai koulutus peruuttamaan, mikäli ko. kouluttajalle ei löydetä sijaista. Tällaisissa tapauksissa Suomen Valmentajat palauttaa osallistumismaksun, mutta ei korvaa mahdollisesti aiheutuneita matkustus- ja/tai majoituskustannuksia.

Koulutuksen aikaiset esine- tai henkilövahingot

Suomen Valmentajat ei vastaa mahdollisista koulutuksen aikana tapahtuneista esine- tai henkilövahingoista. Opiskelija vastaa itse omista esine- tai henkilövahingoistaan henkilökohtaisilla vakuutuksillaan.

Suomen Valmentajat pidättää oikeuden muutoksiin.


Päivitetty viimeksi 10.7.2019