Mentorointi ja mentorikoulutus

Suomen Valmentajat järjestää mentorointiryhmiä ja mentorikoulutusta valmentajille.

Mentorointi

Mentoroinnilla tarkoitetaan mentorin ja aktorin välistä luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, jossa aktiivisen kuuntelun, tarkkailun ja osallistumisen keinoin pyritään auttamaan aktoria saavuttamaan päämääriään valmennustehtävässä ja henkilökohtaisessa elämässä. Myös mentori oppii uutta vuorovaikutteisen prosessin aikana.

Sisällöllisesti mentoritoiminta jaetaan kahteen osaan: valmennuksessa kehittyminen ja elämäntilanteen helpottaminen.

Valmennuksessa kehittymisellä tarkoitetaan valmentajan osaamisen kehittymistä. Valmentaja saa uusia näkökulmia toimintaympäristönsä kehittämiseen, urheilijoidensa valmennukseen sekä valmiuksia vertaisverkon luomiseen.

Elämäntilanteen helpottamisella haetaan valmentajan henkilökohtaisten resurssien lisäämistä mentoroinnin keinoin. Valmentaja voi paremmin, kun hän oppii jäsentämään ajankäyttöään ja arkensa tärkeysjärjestyksiä.

Mentorointiprosessi kestää yleensä 6-12 kuukautta. Prosessissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä:

  • pienryhmäohjausta
  • vertaiskeskusteluja ryhmässä
  • henkilökohtaista ohjausta
  • konsultointia (esim. puhelimitse)

Suomen Valmentajat järjestää mentorointiryhmiä tilausperiaatteella.

Mentorikoulutus

Suomen Valmentajien mentorikouluttajat: Veli-Matti Hemmo, Kim Forsblom, Marja Miettinen, Satu Kaski, Herkko Koski (kuvasta puuttuu Marko Malvela)

Mentorikoulutus on tarkoitettu mentoritoiminnasta kiinnostuneille valmentajille ja valmennusvastaaville. Koulutuksen käytyä voi järjestää mentorointitoimintaa Suomen Valmentajien kouluttamana mentorina.

Koulutus antaa runsaasti eväitä auttaa toista valmentajaa oppimaan, oivaltamaan ja kehittymään valmennuksessaan. Koulutuksessa myös mentori oppii, uudistuu ja kehittyy uusien vuorovaikutustaitojen ja näkökulmien kautta.

Koulutus vastaa mm. kysymyksiin:

- Mitä mentorointi on?

- Millainen on mentorin, entä aktorin rooli?

- Miten toimisin mentorina?

- Miten kohdataan ongelmia ja miten niihin haetaan ratkaisuja?

- Mitä haasteita mentoroinnissa voi tulla vastaan?

Mikäli haluat kehittää valmennustapojasi ja auttaa muita valmentajia, on Suomen Valmentajien mentorikoulutus suunnattu juuri sinulle.

Koulutuksen kesto on 20 tuntia. Koulutusta toteutetaan tehoviikonloppuina tai jaettuina kahteen tai kolmeen osaan.

Avoimia koulutuksia järjestetään noin kerran vuodessa. Koulutusta järjestetään myös tilausperiaatteella.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi

Mentorikouluttajat

Herkko Koski

Veli-Matti Hemmo

Kim Forsblom

Marja Miettinen

Satu Kaski

Marko Malvela

Frauke Kubischta

Kuva: Aku Heinonen