Psyykkisen valmennuksen koulutus

Suomen Valmentajat ja SportFocus Oy järjestävät yhteistyössä kolmen tunnin psyykkisen valmennuksen valmentajakoulutuksia. Koulutusaiheina ovat keskittyminen, motivaatio ja tavoitteenasettelu, tunteet ja ajattelu, itseluottamus ja kilpaileminen.

Suomen Valmentajat valmentajien jatko- ja täydennyskoulutustahona haluaa viedä psyykkisen valmennuksen osaamista kentälle ja lisätä sen ymmärrystä valmentajien piirissä. Seurakentällä psyykkisen valmennuksen aiheet ovat luomassa motivoivia, laadukkaita ja turvallisia harjoitusympäristöjä urheilussa mukana oleville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Koulutusaiheet toteutetaan kaikki SportFocuksen asiantuntijoiden johdolla innostavasti ja käytännönläheisesti lajin äärellä, hyvin valmisteltujen kokonaisuuksien ja materiaalien kera.

Koulutusosiot:

Tunteet ja ajattelu

Tässä osiossa tutustutaan perustaviin tunnetaitoihin, kuten tunteiden huomioimiseen, tunnistamiseen ja nimeämiseen sekä omiin tunteisiin tietoisesti vaikuttamiseen. Ajattelun taitoja lähestytään erityisesti itsepuheen avulla. Itsepuheella tarkoitetaan ajatuksia ja tapoja, joilla kukin ohjaa tyypillisesti omaa toimintaansa. Tunteiden käsittely ja oman ajattelun ohjaaminen ovat olennaisia ja erottamattomia hyvään suoriutumiseen liittyviä taitoja.

Motivaatio ja tavoitteenasettelu

Osiossa paneudutaan siihen miten motivoitumiseen liittyviä taitoja voi vahvistaa ja kehittää, jotta hyvä motivaation taso harjoittelua ja urheilemista kohtaan pysyisi yllä. Tavoitteenasettelu on yksi merkittävimmistä motivaatioon vaikuttamisen keinoista. Luento tarjoaa tietoa, ohjeita ja harjoitteita sellaiseen taitavaan tavoitteenasetteluun, joka tukee ihanteellisesti motivaation säilymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Keskittyminen

Tällä luennolla käydään läpi sitä, miten keskittymiseen liittyviä osataitoja voidaan tietoisesti ja säännöllisesti kehittää, mm. tunnistamalla oman keskittymiskyvyn piirteitä ja kuvaamaan omaa, hyvää keskittymistä. Keskittymiskyvyn kehittyminen johtaa usein myös moniin muihin positiivisiin vaikutuksiin, kuten itseluottamuksen ja suoritusvarmuuden tunteisiin ja nostaa siten niin lajiharjoittelun kuin sen tuloksena kilpailusuoriutumisen tasoa.

Itseluottamus

Itseluottamus on taito, jossa meistä kukin voi tulla harjoittelun avulla huippuosaajaksi. Tässä osiossa tutustutaan sellaisiin menetelmiin, ajattelutapoihin ja toimiin, jotka vaikuttavat myönteisesti urheilijoiden itseluottamukseen ja sen kehittymiseen: miten kiinnitetään huomiota omiin vahvuuksiin ja onnistumisiin sekä miten omaa itseluottamuksen kokemusta kehitetään ja säännellään tietoisesti ensin harjoituksissa ja vähitellen haastavissa tilanteissa ja kilpaillessa.

Kilpaileminen

Tässä osiossa tutustutaan taitavan kilpailemisen osataitoihin, mm. epäonnistumisen ja vastoinkäymisten sietämiseen, nollaamisen taitoon, kilpailurutiineihin, kilpailunomaiseen harjoitteluun sekä monipuoliseen kilpailun analysointiin. Nämä taidot vahvistavat suorituskykyä ja erityisesti suoritusvarmuutta, joka on jokaisen urheilussa kilpailevan olennainen tavoite: onnistua silloin, kun h-hetki on käsillä.

Koulutuksia järjestetään sekä avoimina että tilausperiaatteella. Mikäli koulutuksia on tarjolla avoimina, löydät ne tämän sivun Tapahtumat-palstalta.

Tilaa koulutus!

Koulutuksen voi tilata esimerkiksi urheiluseura. Ne on tilattavissa joko yksittäisinä osioina tai pakettina. Kunkin koulutusosion kesto on kolme tuntia.

Suomen Valmentajien yhteisöjäsenen hinta yksittäiselle koulutusosiolle on 575 € + kouluttajien matkakorvaus, muille 700 € + kouluttajien matkakorvaus.

Suomen Valmentajien yhteisöjäsenelle pakettihinnat ovat:

2 osiota 1100 €
3 osiota 1625 €
4 osiota 2150 €
5 osiota 2625 €
+ kunkin osion kouluttajien matkakorvaus

Koulutukseen liittyvät harjoitusvihkomateriaalit ovat tilauskoulutusten yhteydessä mahdollista hankkia seuraavasti: PDF-muodossa 25 €/5 osiota/hlö ja 50 €/5/hlö osiota painettuina vihkoina.

Pakettihinnat eivät koske ei-jäseniä.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi