Suomen Valmentajat

Mikä on Suomen Valmentajat?

Suomen Valmentajat on yhdistys, jonka tehtävänä on edistää muun muassa valmentajien osaamista, arvostusta ja yhteisöllisyyttä.

Suomen Valmentajat on tärkeä roolipelaaja valmentajien joukkueessa edistämässä joukkueen ja sen jäsenten menestystä ja hyvinvointia. Yhdistys on kaikkien suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten valmentajien ja valmentajuutta edistävien tahojen kotipesä ja palveluorganisaatio.

Kenelle?

Suomen Valmentajien jäseneksi voi liittyä jokainen urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö – valmennuksen vasta aloittanut tai jo konkari. Jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, joka huolehtii valmentajistaan ja heidän osaamisestaan.

Päätehtävät

Suomen Valmentajien tehtävät vuoteen 2020 saakka kiteytyvät seuraavien viiden teeman alle.

1. Arvostus

Suomen Valmentajat edistää valmentajien arvostusta osana urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja vaikuttavuutta. Arvostusta lisätään nostamalla esiin erilaisissa tehtävissä toimivia valmentajia viestinnän avulla ja palkitsemalla ansioituneita valmentajia.

2. Osaaminen

Suomen Valmentajat lisää valmentajien osaamista sekä omilla että yhteistyössä järjestetyillä koulutuksilla, valmennustiedon ja valmennuskirjallisuuden työstämisellä ja välittämisellä sekä osallistumalla valmennuskoulutuksen ja valmennuskoulutusjärjestelmien kehittämiseen urheilussa ja yhteiskunnassa.

3. Yhteisöllisyys

Suomen Valmentajat on perustettu lisäämään valmentajien yhteisöllisyyttä ja sitä työtä yhdistys tekee edelleenkin. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä valmentajille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa.

4. Valmentajuus

Suomen Valmentajat tekee töitä valmentajuuden monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja esiintuomiseksi sekä vahvistaa valmentajuutta vaikuttamalla valmentajien olosuhteiden ja toimintaympäristön kehittämistyöhön kaikilla valmentamisen tasoilla lajista riippumatta. Mentoroinnin kulttuuria halutaan vahvistaa yksittäisten valmentajien tueksi heidän valmentajapoluillaan.

5. Yhteistyö

Suomen Valmentajien roolina suomalaisessa urheiluyhteisössä on tuoda esiin valmentajien ääni toiminnassa ja päätöksenteossa. Tässä roolissa Suomen Valmentajat haluaa olla aktiivinen toimija ja tehdä laajaa yhteistyötä urheilussa toimivien tahojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lajiyhteisöt ovat kiinteä osa Suomen Valmentajia ja yhdistyksen yhteistyön ytimessä.

Visio

On hienoa olla valmentaja – On coolia olla koutsi – On viileetä olla valkku!

Suomen Valmentajien visio viestii siitä, että valmentaminen on haluttua ja arvostettua. Valmentajiksi on tulijoita – valmentajiksi haluaa ryhtyä niin naiset kuin miehetkin ikään katsomatta. Valmentaminen on tiedostettu ja tunnustettu voimavara niin valmentajalle itselleen kuin myös laajasti yhteiskunnassa. Valmentamisessa on vaihtoehtoja ja sitä voi tehdä ammatikseen tai vapaa-ajallaan. Valmentajat ovat ylpeitä osaamisestaan ja jatkuvasti kehityksen kärjessä. Valmentajan intohimo innostaa.

Arvot

Suomen Valmentajien arvot on ilmaistu urheilutermein. Kaikille tutut joukkuepelien termit antavat kuvan arvoista, joiden mukaan Suomen Valmentajat toimii.

Joukkuepelaaja

Tekee töitä yhteisten tavoitteiden ja menestyksen eteen.

Mukana kentällä

On lähellä sporttia – siellä missä urheillaan.

Avauskentällisessä

On valittuna avauskentälliseen ja osallistuu ketterästi peliin kärkijoukoissa.

Luottopelaaja

Pelaa reilua peliä ja on pelikavereiden tukena.

Pelisilmää

Näkee uusia tapoja ratkaista tilanteita ja tekee maaleja niistäkin tilanteista, missä muut eivät näe mahdollisuuksia osua.

Pelirohkea

Haastaa rohkeasti edistääkseen peliä ja taklaakin tarvittaessa.

Säännöt, toimintasuunnitelmat - ja kertomukset

Toimintasäännöt

Kurinpitosäännöt 

Toimintakertomus 2019

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Eettiset ohjeistot

Valmentajalla on väliä

Yhdistys edistää urheiluvalmennusta Valmentajalla on väliä -kirjausten mukaisesti.

Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

Yhdistys on sitoutunut Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet -kirjauksiin.

Ohjelmat

Antidopingohjelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Valmentajat ry:n ja sen lajiyhteisöjen (Suomen Valmentajat ry:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden eri lajien valmentajakerhojen tai yhdistysten) jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).