Hankkeet

Suomen Valmentajat on mukana aktiivisesti erilaisissa valmennusta koskevissa hankkeissa, jotka palvelevat yhdistyksen ydintehtäviä.

Tämän sivun alla on esitelty vain laajat hankekokonaisuudet. Näiden lisäksi yhdistys on asiantuntija- ja viestintärooleissa mukana useissa muissakin hankkeissa.

Vuoden 2020 alussa aloitettiin Valmentaa kuin nainen kamppailulajeissa -hanke. Kamppailulajien hanke on kaksivuotinen ja siinä hyödynnetään vuosina 2013-2019 palloilulajien Valmentaa kuin nainen -hankkeessa kerättyä osaamista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2020 alusta uutena hankkeena alkoi kolmivuotinen Erasmus+ -rahoitteinen hanke nimeltä Fair Coaching: Respect for Coaches. Suomen Valmentajat on partnerina Italian lentopalloliigan johtamassa hankkeessa, joka keskittyy urheilun eettisiin asioihin.

Joulukuussa 2020 uutena hankkeena alkoi Kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistäminen valmennuksessa (KKY) -hanke, joka kestää vuoden 2021 loppuun. Hankkeen tarkoituksena on edistää kulttuurillista ja kielellistä yhdenvertaisuutta lasten ja nuorten valmennuksessa Suomessa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta edelsi vuonna 2019 järjestetty Ulkomaalaistaustaisten Urheilijasta valmentajaksi -koulutus, johon saatiin rahoitusta opetushallitukselta. Pilottikoulutus toteutui onnistuneesti ja hanke päättyy kesäkuussa 2020.

Suomen Valmentajat on By the Young for the Young: EYOF 2021 to foster inclusion and physical activity – BYOU hankkeessa mukana toteuttamassa nuorille valmentajille suunnattua koulutusta Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalin yhteydessä. EYOF kisat järjestetään Vuokatissa 12.-17.12.2021 ja 20.-25.3.2022. Lisätietoa hankkeen edetessä.