Hankkeet

Suomen Valmentajat on mukana aktiivisesti erilaisissa valmennusta koskevissa hankkeissa, jotka palvelevat yhdistyksen ydintehtäviä.

Tämän sivun alla on esitelty vain laajat hankekokonaisuudet. Näiden lisäksi yhdistys on asiantuntija- ja viestintärooleissa mukana useissa muissakin hankkeissa.

Kesäkuussa 2023 käynnistyi Suomen Valmentajien Nuorten valmentajien tiimin Nuoret valmentajat – tulevaisuudet tekijät -hanke. Hanke on kaksivuotinen ja se sai Erasmus+-rahoitusta lähes 60 000 euroa. Tavoitteena on, että alle 30-vuotiaat nuoret urheiluvalmentajat tulevat pysyvästi osaksi Suomen Valmentajien toimintaa ja ovat sen myötä myös vahvemmin vaikuttamassa suomalaiseen urheiluun. Rahoitus mahdollistaa nuorten oman toiminnan laadukkaan suunnittelun, toteutuksen ja seurannan.

Valmentaa kuin nainen mailapeleissä -hanketta toteutetaan vuosina 2022-2023. Hankkeessa hyödynnetään edellisten hankelajien kanssa hyväksi todettuja valmennuksen tasa-arvotyön edistämisen toimenpiteitä. Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu aikaisemmin palloilulajien kanssa (syksy 2018 – 2019) ja kamppailulajien ja painonnoston kanssa (2020-2021). Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2020 alusta alkoi kolmivuotinen Erasmus+ -rahoitteinen hanke nimeltä Fair Coaching: Respect for Coaches. Suomen Valmentajat on partnerina Italian lentopalloliigan johtamassa hankkeessa, joka keskittyy urheilun eettisiin asioihin.

Joulukuussa 2020 alkoi Kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistäminen valmennuksessa (KKY) -hanke, joka kesti vuoden 2021 loppuun. Hankkeen tarkoituksena oli edistää kulttuurillista ja kielellistä yhdenvertaisuutta lasten ja nuorten valmennuksessa Suomessa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta edelsi vuonna 2019 järjestetty Ulkomaalaistaustaisten Urheilijasta valmentajaksi -koulutus, johon saatiin rahoitusta opetushallitukselta. Pilottikoulutus toteutui onnistuneesti ja hanke päättyy kesäkuussa 2020.

Suomen Valmentajat oli By the Young for the Young: EYOF 2021 to foster inclusion and physical activity – BYOU hankkeessa mukana toteuttamassa nuorille valmentajille suunnattua koulutusta Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalin yhteydessä. EYOF-kisat järjestettiin Vuokatissa 12.-17.12.2021 ja 20.-25.3.2022. Lisätietoa hankkeen edetessä.