Hankkeet

Suomen Valmentajat on mukana aktiivisesti erilaisissa valmennusta koskevissa hankkeissa, jotka palvelevat yhdistyksen ydintehtäviä.

Tämän sivun alla on esitelty vain laajat hankekokonaisuudet. Näiden lisäksi yhdistys on asiantuntija- ja viestintärooleissa mukana useissa muissakin hankkeissa.

Valmentaa kuin nainen mailapeleissä -hanketta toteutetaan vuosina 2022-2023. Hankkeessa hyödynnetään edellisten hankelajien kanssa hyväksi todettuja valmennuksen tasa-arvotyön edistämisen toimenpiteitä. Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu aikaisemmin palloilulajien kanssa (syksy 2018 – 2019) ja kamppailulajien ja painonnoston kanssa (2020-2021). Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2020 alusta alkoi kolmivuotinen Erasmus+ -rahoitteinen hanke nimeltä Fair Coaching: Respect for Coaches. Suomen Valmentajat on partnerina Italian lentopalloliigan johtamassa hankkeessa, joka keskittyy urheilun eettisiin asioihin.

Joulukuussa 2020 alkoi Kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistäminen valmennuksessa (KKY) -hanke, joka kesti vuoden 2021 loppuun. Hankkeen tarkoituksena oli edistää kulttuurillista ja kielellistä yhdenvertaisuutta lasten ja nuorten valmennuksessa Suomessa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta edelsi vuonna 2019 järjestetty Ulkomaalaistaustaisten Urheilijasta valmentajaksi -koulutus, johon saatiin rahoitusta opetushallitukselta. Pilottikoulutus toteutui onnistuneesti ja hanke päättyy kesäkuussa 2020.

Suomen Valmentajat oli By the Young for the Young: EYOF 2021 to foster inclusion and physical activity – BYOU hankkeessa mukana toteuttamassa nuorille valmentajille suunnattua koulutusta Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalin yhteydessä. EYOF-kisat järjestettiin Vuokatissa 12.-17.12.2021 ja 20.-25.3.2022. Lisätietoa hankkeen edetessä.