Nuori mieli urheilussa - verkkokurssit

MIELI ry:n suunnittelema verkkokurssit sopivat kaikille valmentajille aloittelijoista kokeneempiin valmentajiin. Valmentajien lisäksi kurssia suositellaan henkilöille, jotka ovat lasten ja nuorten urheiluseurantoiminnassa mukana, kuten seuran johto ja huoltajat.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille

Tämä lyhyempi verkkokurssi noin 30 minuutin mittainen. Verkkokurssi on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Valmentajien lisäksi kurssia suositellaan henkilöille, jotka ovat lasten ja nuorten urheiluseurantoiminnassa mukana, kuten seuran johto ja huoltajat.

Kurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia. Verkkokurssi sisältää materiaalit Hyvän harjoituksen tunnusmerkit ja Tarkistuslista valmentajalle.

KLIKKAA TÄSTÄ Nuori mieli urheilussa verkkokurssille

 

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi

Verkkokurssin suorittamiseen menee noin 3 tuntia. Syventävä verkkokurssi sopii kaikille valmentajille ja erityisesti kokeneemmille valmentajille, valmennuspäälliköille, ammattivalmentajille, valmentajien kouluttajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville henkilöille.

Kurssi opastaa ottamaan käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan. Verkkokurssi sisältää materiaalit Hyvän harjoituksen tunnusmerkit, Tarkistuslista valmentajalle, Valmentajan keskustelunavaukset, Nuorten pohdintatehtävät, kausisuunnitelma sekä Vanhemmat nuoren urheilijan mielen hyvinvoinnin vahvistajina.

KLIKKAA TÄSTÄ Nuori mieli urheilussa syventävälle verkkokurssille


MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Nuori mieli urheilussa -hankkeen tavoitteena on, että lasten ja nuorten urheilun parissa toimivat osaavat tukea mielenterveyden normaalia kehitystä, hyödyntää mielenterveystaitoja osana valmennusta ja kohdata haastavassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria. Nuori mieli urheilussa -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.