Kehittyvä koutsi -työpaja

Suomen Valmentajat tarjoaa valmentajille Kehittyvä koutsi -työpajan osaamisen kehittämisen tueksi.

Valmentajana kehittymisen kannalta on arvokasta saada tietoisuus valmennusosaamisestaan ja osaamistavoitteistaan. Tällöin itsensä kehittäminen on mielekästä. Tätä tavoitetta varten valmentajalle, seuralle ja lajiliitoille tarvitaan arviointityökaluja. Tukena voivat olla:

1) Lajikohtainen valmentajan polku, jossa on avattuna lajikohtaiset osaamistavoitteet.
2) Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan myös muuta kuin formaalia oppimista.
3) Valmentajan polun henkilökohtaistaminen eli arviointi siitä, missä polun vaiheessa valmentaja etenee osaamisessaan ja mihin hän itseään haluaa kehittää (HEKS).

Suomen Valmentajat tarjoaa valmentajille Kehittyvä koutsi -työpajan, jossa valmentaja tekee oman oppimis- ja kehittymissuunnitelman (HOPS & HEKS).

Valmentajakoulutus/työpaja pohjautuu Valmentajan polku -viitekehykseen, jossa keskeisiä elementtejä ovat muun muassa motiivit, osaamistarpeet, toimintaympäristö, oppimistavat ja valmennusfilosofia. Koulutuksessa huomioidaan osaamisen kehittämisessä niin kouluttautuminen kuin käytännössä oppiminenkin.

Työpajan kesto on kaksi tuntia. Se voidaan järjestää esimerkiksi seuran valmentajien yhteisenä työpajana, jolloin se antaa myös seuralle tietoa valmentajiensa osaamistarpeista. Koulutus tarjotaan kerran veloituksetta yhteisöjäsenelle (min. kymmenen osallistujaa). Koulutuksen voi tilata yhteisöjäsen hintaan 450 € + kouluttajan matkakorvaus, muille 600 € + kouluttajan matkakorvaus.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi