Nuorten Liiketaitoharjoittelu

Nuorten Liiketaitoharjoittelu on yksi vaihtoehtoinen malliohjelma nuoren urheilijan fyysis-motoristen perustaitojen kehittämiseksi. Liiketaitoharjoitteluohjelma on tehty yhteistyössä Yhdysvalloissa fysiikkavalmentajana työskentelevän Tommi Paavolan sekä kotimaisten asiantuntijoiden kanssa.

Nuorten Liiketaitoharjoitteluohjelmasta on tehty neljä kolmen tunnin koulutusta, jotka koostuvat tunnin teorialuennosta ja kahden tunnin käytännön harjoittelusta. Teorialuennolla käydään läpi liiketaitoharjoittelun ideologiaa ja perusteita, käytännön harjoituksessa harjoitellaan kouluttajien johdolla harjoitteita jokaisesta liiketaidosta.

Koulutusohjelman osat:

Nuorten Liiketaitoharjoittelu -perusteet

Nuorten Liiketaitoharjoitteluohjelman sisältö rakentuu kuudesta keskeisestä liiketaidosta, jotka ovat:

  • valmiusasento
  • liikeaskel
  • ponnistaminen ja alastulo
  • suunnanmuutosaskel
  • olkavarren- ja lapojen toiminta
  • heittäminen

Kaikkia kuutta liiketaitoa kehitetään neljässä eri vaikeustasossa. Nuorten Liiketaitoharjoitteluohjelma sisältää yhteensä 75 erilaista harjoitetta.

Nuorten Liiketaitoharjoittelu 2: Nopeus, kehonhallinta ja voima

Nuorten Liiketaitoharjoitteluohjelman toisen osan tarkoitus on varmistaa Liiketaitoharjoittelun tehokas jalkautuminen osaksi eri lajien harjoittelua. Lisäksi koulutuksella tarjotaan eri lajien valmentajille valmiita harjoituskokonaisuuksia lajiharjoittelun tueksi. Jatko-osassa keskitytään kolmen fyysisen ominaisuuden – kehonhallinta, voima ja nopeus – harjoittamiseen liiketaitoharjoitteiden avulla.

Teorialuento sisältää lyhyen kertauksen Liiketaitoharjoitteluohjelmasta ja perusteista, jonka jälkeen esitellään vaihtoehtoisia malleja liiketaitoharjoittelun ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun yhdistämisestä.

Nuorten liiketaitoharjoittelu 3: Kokonaisliike ja koordinaatio

Nuorten Liiketaitoharjoittelun kolmannen osan keskeisenä osatekijänä on koordinaatio. Tehokas, toiminnallinen ja turvallinen liike muodostuu kehon osien ja motoristen tekijöiden yhteistyöstä.

Yhteistyö ilmenee parhaiten kokonaisvaltaista tehtävää suoritettaessa, kuten liikkumisessa paikasta A paikkaan B.

Nuorten Liiketaitoharjoittelun kolmannen osan materiaali on koottu kokonaisliikemalleista, kuten juoksu, laukka, ristiaskeljuoksu ja vuorohyppely. Tavoitteena on kehittää kehon taitoa koordinoituun ja sujuvaan liikkeeseen.

Ajatuksena on myös käyttää eri liikemalleja harjoitteina, jotka kehittävät koordinaation lisäksi mm. dynaamista liikkuvuutta, keskivartalon liikehallintaa ja askelkontaktin laatua.

Nuorten Liiketaitoharjoittelu 4: Moniulotteisuus ja yhdistelykyky

Nuorten Liiketaitoharjoittelun neljännessä osassa pääroolissa ovat erilaiset hypyt, loikat ja kinkat sekä heitot yhdistettynä osasta kolme tuttuihin perusliikemalleihin, kuten juoksuun, sivulaukkaan ja ristiaskellukseen.

Koordinaatio ja etenkin liikkeiden yhdistelykyky nousevat jälleen tärkeään asemaan, kuten Liiketaitoharjoittelun kolmannessakin osassa. Nämä ominaisuudet ovatkin urheilullisuuden ja tehtäväsidonnaisen liikkeen tärkeimpiä osatekijöitä.

Erilaisten hyppyjen ja heittojen systemaattisessa toteutuksessa on tärkeää harjoitteiden moniulotteisuus, liikkeen sujuvuus ja taloudellisuus sekä toteutuksen käytännöllisyys ja turvallisuus. Tämän osion harjoitteet vaativat perusteiden hyvää hallintaa.

Tilaa koulutus

Liiketaitoharjoittelu-koulutuksen voi tilata esimerkiksi seura, lajiliitto tai muu taho. Suomen Valmentajien yhteisöjäsenille koulutusosan hinta on 450 € + kouluttajan matkakorvaus, muille 600 € + kouluttajan matkakorvaus. Mikäli koulutukseen osallistuu yli 25 henkilöä, niin kouluttajia tulee kaksi. Tällöin koulutuksen hintaan lisätään 100 €. Kouluttajina toimivat Suomen Valmentajien liiketaitokouluttajat.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi