Vammat Veks!

Urheiluvammatutkimukset ovat tuoneet viime vuosina paljon uutta tietoa vammojen ehkäisymahdollisuuksista. Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden ja syntymekanismien tuntemisesta. Kun nämä tekijät ovat selvillä, on mahdollista valita sopivat menetelmät vammojen ehkäisyä varten.

Monet vammat, etenkin polvi-, nilkka- ja selkävammat, uusiutuvat herkästi. Tästä syystä vammojen ennaltaehkäisy olisi erittäin tärkeää jo lapsuus- ja nuoruusvuosien liikuntaharrastusten parissa. Monipuolinen, järkevästi rytmitetty harjoittelu sekä yleisten liiketaitojen ja kehonhallinnan kehittäminen ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä.

Valmentajalla on erittäin ratkaiseva rooli urheiluvammojen ehkäisyssä. Valmentajan vastuulla on tunnistaa ja ennakoida urheilusta, ympäristöstä ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista esille nousevia riskejä ja puuttua niihin ajoissa.

Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä urheilu-uralle sekä luo vankempaa pohjaa elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle ja -myönteisyydelle.

Suomen Valmentajat ja UKK-instituutin Terve Urheilija -ohjelma ovat yhteistyössä rakentaneet kaksi koulutuskokonaisuutta valmentajille urheiluvammojen ehkäisystä. Käy tutustumassa uudistuneeseen terveurheilija.fi -sivustoon!

Koulutukset:

Vammat Veks! osa 1 - Tavoitteena terve urheilija

Koulutuksen sisältö koostuu seuraavista pääkohdista:

Teoriaosuus 75 min

 • Miten urheilijan jokapäiväinen tekeminen vaikuttaa loukkaantumisriskiin?
 • Mikä on valmentajan rooli ja vastuu?
 • Miksi liikuntavammoja syntyy? Tunnista riskit
 • Vamma-analyysi ja sopivien toimenpiteiden valinta
 • Liikehallinnan arviointia
 • Näyttöön perustuva urheiluvammojen ehkäisy
 • Esimerkkejä vammoja ennalta ehkäisevästä harjoittelusta

Käytännön harjoitus  90 min

 • Liikehallinnan arviointi ja tukiliikkeet puutteellisen hallinnan kehittämiseksi
 • Nuorten Liiketaitoharjoittelusta työkaluja liikkeen- ja kehonhallinnan parantamiseksi

Koulutus keskittyy alaraajavammojen ehkäisyyn.

Vammat Veks! osa 2 - Nuoren urheilijan selkä

Vammat Veks! osa 2 -koulutus keskittyy erityisesti nuoren urheilijan tyypillisiin selkävaivoihin ja selän terveyden kannalta oleellisen liikehallinnan arviointiin ja ennaltaehkäiseviin harjoitteisiin.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Korostaa nuoren urheilijan selän terveyttä edistävän ja vammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun merkitystä osana urheilijan kokonaisharjoittelua.
 • Antaa konkreettisia esimerkkejä testiliikkeistä, joilla voidaan arvioida urheilijan liikehallintaa.
 • Antaa vinkkejä selän terveyttä edistävistä ja vammoja ennaltaehkäisevistä tukiharjoitteista.
 • Lisätä valmentajien tietoutta sellaisista nuoren urheilijan arkeen liittyvistä tekijöistä, jotka lisäävät selkäkipuja ja riskiä loukkaantua.

Koulutus sisältää luennon ja käytännön osuuden.

Tilaa koulutus

Koulutuksen voi tilata seura, lajiliitto tai muu taho. Suomen Valmentajien yhteisöjäsenille hinta on 550 € + kouluttajan matkakorvaus, muille 700 € + kouluttajan matkakorvaus.

Lisätiedot:

Eero Simojoki, valmentajakoulutuksen asiantuntija
puhelin: +358 40 837 0371
sähköposti: eero.simojoki(a)suomenvalmentajat.fi