150 valmentajaa kouluttautui Valmentajaklinikka Specialeissa

12.10.2016

Suomen Valmentajat toi hollantilaiset Frans Boschin ja Paul Vennerin 8.10. Tampereelle ja 9.10. Helsinkiin. Kahden päivän aikana yhteensä 150 valmentajaa osallistui Valmentajaklinikka Specialeihin, joissa kouluttajakaksikko pisti sekä osallistujien ajattelun että kropan koetukselle.

Käytännön harjoitus meneillään Mäkelänrinteen uintikeskuksen liikuntasalissa 9.10.2016 Valmentajaklinikka Special -koulutuksessa.

Hallinnan harjoittelu kaiken harjoittelun pohja

Boschin pääviestit olivat, että stabiliteetin eli hallinnan puute rajoittaa enemmän suoritusta kuin suoritustekniikan osaamattomuus ja että osa harjoituksesta tulisi aina kohdentaa hallinnan harjoitteluun. Hallinnan harjoittelu on Boschin mukaan myös kaiken ominaisuusharjoittelun pohja ja keskeistä myös kehon suojelun eli vammojen ehkäisyn kannalta.

Bosch toi esiin, että ihmisellä on noin 360 niveltä ja 640 lihasta, joten kaikkien tietoinen hallinta erikseen on mahdotonta. Tämän vuoksi aivot yhdistelevät asioita ja ihmisen liikemallit suosivat monikäyttöisiä ratkaisuja. Liikkeissä on osatekijöitä, jotka toimivat liikemallien stabiloijina. Näiden suorituksissa keskeisten osatekijöiden löytäminen ja harjoittaminen onkin siten tärkeää. Myös nopeat vaihdot liikemallien välillä on keskeistä harjoitella.

Suljettujen taitojen (esim. suora juoksu) ja avointen taitojen (esim. juokseminen pallopeleissä) harjoittelussa on monta samaa lainalaisuutta. Myös avointen taitojen lajeissa kannattaa harjoitella suljettujen taitojen kanssa yhteisiä keskeisiä osatekijöitä, sillä niillä voidaan valmistaa kehoa reagoimaan nopeisiin tilanteisiin ja tekemään nopeita suunnanmuutoksia.

Bosch eritteli esityksessään, mitä hallinta tarkoittaa esimerkiksi nilkan, lannerangan, rintarangan ja olkapään alueilla. Koulutuksen käytännön osuudet perehtyivät sitten tarkemmin siihen, miten hallintaa voidaan monipuolisesti harjoittaa. Käytännön harjoituksissa käytettiin erilaisia tapoja häiritä hallintaa liikesuorituksissa, mikä teki osan harjoitteista todella haastaviksi.

Osallistujat hikoilivatkin ahkerasti mukana sekä Tampereella että Helsingissä, ja vievät toivottavasti viikonlopun jälkeen sekä omaksumansa tiedot että kokemuksensa tehokkaasti eteenpäin omien valmennettaviensa harjoituksiin. Tämä on Valmentajaklinikka Specialien toive ja tavoite.