Edustus Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnassa

11.3.2020

Suomen Valmentajat sai edustuksen, kun Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta asetettiin vuosiksi 2020-2022.

Neuvottelukunta toimii eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välisenä yhteistyöelimenä. Sen tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Neuvottelukunta tekee ehdotuksia urheilun eettisistä kysymyksistä niille toimijoille, joita asia koskee. Se voi teettää selvityksiä työnsä tueksi ja tehdä esityksiä ministeriölle selvityksistä, tutkimuksista ja kehityshankkeista. Nyt nimitetty neuvottelukunta jatkaa vuosina 2015–2019 toimineen edeltäjänsä työtä.

Suomen Valmentajista neuvottelukunnan jäsenenä on toiminnanjohtaja Sari Tuunainen ja varajäsenenä valmentajakoulutuksen asiantuntija Eero Simojoki.

Lue lisää alkuperäisestä tiedotteesta: Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta asetettiin vuosiksi 2020–2022.