Exit-strategiaa koronapandemiasta vauhditettava

14.4.2021

Valtaosa vuodenvaihteessa Valmentajapaneeliin vastanneista valmentajista arvioi koronapandemian heikentäneen heidän toimintaedellytyksiään valmentajana (75 %). Yleisimmin koronapandemian arvioitiin vaikuttaneen negatiivisesti harjoitusten organisointiin ja toteutukseen (78 %). Lähes puolet valmentajista arvioi poikkeusolojen vaikuttaneen negatiivisesti myös vuorovaikutukseen valmennustilanteessa, hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä harjoittelun suunnitteluun ja ohjelmointiin.

Kuva: Alliance Football Club/Unsplash

Vaikka valmentajat kokevat itsekin vaikeuksia koronan vuoksi, niin käymissäni keskusteluissa valmentajien kanssa esiin nousee usein päällimmäisenä huoli valmennettavista. Etenkin nuoret ovat olleet ohjatusta harjoittelusta poissa pitkään. Lapsia ja nuoria on menetetty urheilutoiminnasta ja tästä johtuvan ”liikkumattomuuspommin” suuruus yhteiskunnalle tulee esiin tulevaisuudessa.

Tuoreimpana keskustelua urheilupiireissä on herättänyt exit-strategia eli se, missä järjestyksessä rajoitustoimia puretaan ja millä aikataululla. Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä eivät pidä hallituksen suunnitelmaluonnosta koronarajoitusten ja -suositusten hallitusta purkamisesta oikeasuhtaisena eikä riittävästi perusteltuna. Urheiluyhteisö haluaa urheilutoiminnan huomattavasti nopeammin käyntiin, mitä valtioneuvosto on suunnitellut.

Liikunta- ja urheiluyhteisön lausunnon pääkohtina on, että lasten (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) harrastaminen tulee todeta selkeäsanaisesti rajoituksista vapaaksi, nuorten harrastustoiminta tulee avata ensimmäisestä vaiheesta alkaen ja aikuisten toimintaan kohdistuvien rajoituksien purkamista tulee aikaistaa.

Yhteenveto Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen esityksestä rajoituksien purkamiseksi

 

On helppo tukea Olympiakomitean ja jäsenjärjestön kantoja, varsinkin kun valtioneuvoston aikataulussa on ”liikunta- ja urheilulasien” läpi katsottuna epäjohdonmukaisuutta. Erään valmentajan sanoja mukaillen: ”Onhan se ihan absurdi ajatus, että kun rajoituksia puretaan, niin 18-vuotias voi mennä baariin viettämään iltaa, muttei voi osallistua isossa hallitilassa järjestettyihin harjoituksiin”.

Vielä tarvitaan kaikkien suomalaisten panosta, että korona saadaan kuriin. Vastuullisen toiminnan rinnalle on tarpeen saada selkeät ja johdonmukaiset askelmerkit siihen, että organisoitu urheilutoiminta voi jälleen laajamittaisesti käynnistyä.

Sari Tuunainen
Toiminnanjohtaja

Lue lisää:

Valmentajapaneeli 2020: Koronapandemia heikensi valmentajien toimintaedellytyksiä – positiivisena asiana digitaitojen kehittyminen

Olympiakomitea: Hallituksen exit-strategiassa merkittäviä epäkohtia