Haetaan tekijöitä Meidän urheilu -kehitysprosessiin

8.11.2021

Haluatko kehittää suomalaisen valmennuksen laatua ja nopeuttaa valmennuskulttuurin muutosta? Nyt siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus.

Suomalaisessa urheilussa on käynnissä valmennuskulttuurin muutos. Valmennuskulttuuri on muuttumassa valmentajakeskeisestä hierarkiaan perustuvasta toimintatavasta urheilijalähtöiseen ‒ valmentajan ja urheilijan väliseen luottamukseen perustuvaan ‒ valmennukseen.

Meidän urheilu -kehitysprosessissa on kysymys siitä, miten voimme yhdessä edistää ja nopeuttaa kulttuurinmuutosta sekä tukea toimijoita muutoksen eteenpäin viemisessä. Aktiivinen yhdessä toteutettava valmennuskulttuurin muutos on suomalainen kilpailuetu – niin urheilussa kuin siinä, miten liikunta ja urheilu voivat vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan. Yli kolme vuotta kestävällä hankkeella käynnistetään Meidän urheilu -kehitystyö, jonka jälkeen se jatkuu toimijoiden yleistoimintana. 

Tekijät hankkeeseen rekrytoidaan siten, että heidän osaamisensa kattaa hankkeen asettamat vaatimukset – hyvät viestintä- ja valmennusosaamisen taidot. Roolitus muotoutuu valittujen osaamisen perusteella.

Tekijöiden tukena on Suomen Valmentajien henkilöstö ja verkostot sekä Meidän urheilu -ohjausryhmä (Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK sekä asiantuntijajäseniä).

Päätehtäväkokonaisuudet Meidän urheilu -kehitysprosessin käynnistämisessä ovat seuraavat:

Prosessin johtaminen vaiheittain

 • Määrittelyvaiheen johtaminen
  • Keskustelujen moderointi olemassa olevissa foorumeissa
  • Tietoisuuden lisääminen yhteisestä kehitystyöstä
  • Kaikille yhteisten valintojen kirkastaminen yhdessä ohjausryhmän kanssa
 • Toimenpidevaiheen johtaminen
  • Yhteisten valintojen jalkauttaminen
  • Tavoitteiden ts. sitoumusten koordinointi
  • Toimenpiteitä suunnittelevien ja toteuttavien tahojen sparraus
  • Toimenpiteiden ristiinpölytys ts. tiedon jakaminen
 • Jatkuvuuden varmistamisvaiheen johtaminen
  • Onnistumisten kerääminen ja viestiminen
  • Jatkosuunnitelmien sparraus

Sisäinen ja ulkoinen viestintä kehitystyön työn vaiheista, toimenpiteistä ja käytännön esimerkeistä

Tiedon kerääminen vaikuttavuuden arviointia varten

Suomen Valmentajat hakee kokoaikaista HANKEVASTAAVAA Meidän urheilu -kehitysprosessin käynnistämiseen.

Olet etsimämme henkilö jos,

- palat halusta kehittää suomalaisen urheilun laatua ja urheilu työnä on sinulle kutsumus
- sinulla on urheilija- ja valmentajatausta, olet kouluttautunut valmennuksen osaaja
- olet toteuttanut omassa valmennustoiminnassasi Valmentajalla on väliä -periaatteita
- ymmärrät miten eri sukupolvet eroavat toisistaan
- olet jo toiminut urheilupiireissä ja sinulla on verkostoja urheilussa
- tunnet urheilun järjestötoimintaa
- sinulla on erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen osaaminen sekä lisäksi ruotsin ja englannin kielen taitoa
- esiintyminen on sinulle luontevaa ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot
- tunnet nykyaikaisen monikanavaisen viestinnän merkityksen ja tavat
- et vierasta digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia
- olet luonteeltasi oma-aloitteinen ja aikaansaava

Tehtävä alkaa 1.1.2022 tai sovitusti. Työsuhde on määräaikainen koeajan ollessa kuusi kuukautta. Tavoitteena on vähintään kolmevuotinen työsuhde, josta ensimmäisessä vaiheessa työsuhde voidaan sopia 31.12.2022 saakka. Jatko edellyttää rahoituksen jatkon varmistumista.

Työpaikka sijaitsee Sporttitalossa (Valimotie 10) Helsingin Pitäjämäessä. Töitä on mahdollista tehdä osittain etänä, ja työ sisältää myös matkatyötä ja ilta- ja viikonlopputyötä. Ajokortti vaaditaan. Tehtävässä noudatetaan Urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Hakemuksessa ennakkotehtävänä on vastata lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

Millaista on hyvä suomalainen valmennus?
Mitä tarkoittaa urheilijalähtöinen/-keskeinen valmentaminen?
Mitä osaamista suomalaisessa valmennuksessa tarvitaan lisää?

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen lähetetään Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunaiselle sähköpostilla sari.tuunainen(a)suomenvalmentajat.fi otsikolla Meidän urheilu / hankevastaava viimeistään maanantaina 22.11.2021.

Meidän urheilu -kehitysprosessin käynnistämiseen halutaan kiinnittää myös osa-aikaista tai ostopalvelulla teetettävää osaamisresurssia valmennuksen ja viestinnän saralta.

Valmennusosaamisen osalta tarvitaan yksi tai useampi henkilö konsultoivaan rooliin kokoaikaisen hankevastaavan tueksi hankkeen toimien toteuttamiseen.

Hankkeeseen halutaan myös pysyvä viestijä, joka osaa nykyaikaisesti tuottaa viestinnän sisältöjä hankkeen toimien etenemisestä ja tukea hanketekijöitä heidän viestinnässään.

Mikäli koit hankekuvauksen omaksesi ja haluat antaa panostasi suomalaisen valmennuksen laadun kehittämiseen osa-aikaisesti tai yrityksesi kautta, niin lähetä vapaamuotoinen kuvaus kiinnostuksestasi, osaamisestasi, käytettävissä olevasta aikaresurssistasi ja palkkiotoiveestasi Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunaiselle sähköpostilla sari.tuunainen(a)suomenvalmentajat.fi otsikolla Meidän urheilu / osa-aikainen resurssi viimeistään maanantaina 22.11.2021. Osa-aikaisiin tai ostopalveluja tarjoaviin tekijöihin ollaan yhteydessä tarkentavien keskustelujen merkeissä.

Lisätietoja hankkeesta ja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Sari Tuunainen puhelimitse (p. 050 3282036) ti 9.11. klo 14.00-15.00, to 11.11. klo 18.00-19.00, ma 15.11. klo 9.00-10.00 ja ke 17.11. klo 11.00-12.00.