Henkilöstömuutoksia Suomen Valmentajissa

20.12.2016

Kristiina Danskanen palaa 1.1.2017 alkaen Suomen Valmentajien toiminnajohtajaksi. Sijaisuutta hoitanut Sari Tuunainen siirtyy viestintäpäälliköksi 80% osa-aikaisella työpanoksella.

Neljän henkilön kokonaisvahvuuden täydentävät kehityspäällikkö Erik Piispa ja palvelupäällikkö Taru Alanko. Yhdistyksen hyvä kehitys mahdollistaa sen, että henkilöstöresurssia on mahdollista kasvattaa hieman aiemmasta, mikä puolestaan on tukemassa tulevan vuoden tavoitteisiin pyrkimistä.

Suomen Valmentajien tavoite vuonna 2017 on toiminnan volyymin kasvattaminen. Tavoite tarkoittaa muun muassa jäsenmäärän kasvua, koulutusten määrän ja tarjolla olevien koulutuskokonaisuuksien lisäämistä, näkyvyynen lisäämistä, jalkautumista tapahtumiin sekä aktiivista vaikuttamista eettisesti hyväksyttävän valmentajuuden ja urheilun arvostuksen kehittymiseen.