Ihmislähtöinen valmennus tekee urheilusta turvallisempaa ja reilumpaa

2.11.2022

Meidän urheilulla on erittäin kunnianhimoiset ja monesta näkökulmasta tarkasteluna tärkeät tavoitteet. Valmennuksen laadulla voidaan vaikuttaa todella moneen asiaan. Sillä on vaikutusta ainakin urheilijan kehittymiseen, menestymiseen ja liikkujan motivaatioon. Ihmislähtöinen valmennuskulttuuri vaikuttaa vahvasti myös urheilun turvallisuuteen, reiluuteen ja puhtauteen, joiden edistämisen kanssa me työskentelemme SUEKissa.

Urheilussa valmentajalla on valta-asema suhteessa urheilijaan ja joissakin tapauksissa tämä johtaa aseman väärinkäyttöön. Pahimmillaan tämä ilmenee esimerkiksi epäasiallisena käyttäytymisenä, alistamisena tai jopa seksuaalisena häirintänä. On itsestään selvää, että näin toimiva valmentaja ei toimi Meidän urheilun tavoitteleman ihmislähtöisen valmennuksen periaatteiden mukaisesti. Ihmislähtöisesti toimiva valmentaja kohtaa urheilijan aidosti ihmisenä, haluten auttaa häntä kasvamaan ja kehittymään. Tähän toimintatapaan ei millään tavalla sovi epäasiallinen käyttäytyminen urheilijaa kohtaan. Meidän urheilun periaatteiden mukaisesti toimiva valmentaja rohkaisee urheilijaa tuomaan esille omat näkemyksenä sopivasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä sekä suhteuttaa oman toimintansa näihin näkemyksiin. Urheilijat ovat yksilöitä ja ihmislähtöinen valmentaja osaa kohdella heitä heidän haluamallaan tavalla. Ihmislähtöinen valmentaja on myös kiinnostunut harjoitusryhmän tai joukkueen vuorovaikutuksen tavoista ja varmistaa omalla toiminnallaan, että jokaisella urheilijalla on turvallista toimia ryhmässä.

Valmentajalla on iso vaikutus puhtaana urheilemiseen. Lopullisen valinnan tekee ja vastuun kantaa aina urheilija, mutta valmentajan roolia ei pidä väheksyä. Meillä Suomessa tilanne on onneksi hyvä. Dopingin käyttö ei ole Suomessa tällä hetkellä systeemitasoinen ongelma mutta valitettavasti yksittäisiä sääntöjen rikkojia edelleen löytyy. Auttaessaan urheilijaa kasvamaan ja kehittymään Meidän urheilun periaatteiden mukaisesti toimiva valmentaja auttaa urheilijaa myös ymmärtämään puhtaana urheilemisen tärkeyden. Keskeistä on, että suomalaisessa urheilussa uskotaan jatkossakin, että puhtaana pääsee huipulle. On myös tärkeää, että valmentajat ja urheilijat kantavat vastuuta antidopingtoiminnan onnistumisesta ilmoittamalla havaitsemistaan rikkeistä.

Minä näen Meidän urheilulla tärkeän roolin valmennuksen laadun ja sitä kautta koko suomalaisen urheilun kehittämisessä. Ihmislähtöisyys lisää urheilun vastuullisuutta vahvistaen sitä kautta myös urheilun yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Teemu Japisson
Pääsihteeri, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Teemu Japisson on Meidän urheilu -kehitysprosessin ohjausryhmän jäsen