Jäsenkyselystä poimittua

4.9.2018

Suomen Valmentajat toteutti kerran kahdessa vuodessa tekemänsä jäsenkyselyn touko-kesäkuussa. Kysely lähetettiin kaikille jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Kysely lähetettiin yhteensä 2844 jäsenelle, se saavutti yhteensä 2732 sähköpostilaatikkoa ja vastauksia saatiin yhteensä 654. Vastausprosentti oli täten noin 24%.

Kuva: Shutterstock.com

Kysely antoi hyvin kuvaa kysytyistä asioita, mutta kertoi myös joistakin epätietoisuuksista yhdistyksen toiminnan suhteen. Tässä artikkelissa avataan kahta asiaa, jotka kyselyn valossa näyttävät olevan epäselviä osalle jäsenistä. Kyselyn tuloksista kerrotaan seuraavassa Valmentaja-lehdessä.

Suomen Valmentajat ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL – mitä eroa, mitä yhteistä?

  • Suomen Valmentajat on urheilujärjestö, johon jäseniksi otetaan kaikki valmentajat kaikilta tasoilta ja eri lajeista. Samalla jäsenyydellä voi kuulua lähes kaikissa lajeissa oman lajinsa valmentajayhteisöön, monilajisen valtakunnallisen yhteisön lisäksi. Suomen Valmentajat julkaisee Valmentaja-lehteä, tarjoaa valmennuksen jatko- ja täydennyskoulutusta ja osallistuu valmennuksen kehittämishankkeisiin. Suomen Valmentajat toimii aktiivisesti urheilujärjestöyhteistyössä.
  • Suomen Ammattivalmentajat SAVAL on akavalainen palvelu- ja edunvalvontajärjestö työkseen valmennustehtävissä toimiville. SAVAL tarjoaa henkilökohtaista apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa, ja jäsenmaksu sisältää työttömyyskassamaksun sekä oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen. SAVAL edistää valmentamista professiona sekä tarjoaa koulutuksia, webinaareja ja verkkopalveluja oman työn kehittämiseen, urasuunnitteluun ja työnhakuun.
  • Järjestöt toimivat tiivisti yhteistyössä edistäen yhdessä muun muassa valmentajien arvostusta ja osallistuen kansainvälisen valmentajayhteisön toimintaan. Suomen Valmentajat suosittelee kaikille ammatikseen valmentaville SAVALia ja SAVAL suosittelee kaikille jäsenilleen myös Suomen Valmentajien jäsenyyttä. Yhdistysten toimintojen päällekkäisyys on huomioitu Suomen Valmentajien jäsenmaksussa.

Kenen koulutukseen olenkaan osallistunut…

Suomi on koulutuksen luvattu maa, jossa tarjontaa riittää – myös valmentajille. Suomen Valmentajat järjestää sekä yksin että yhteistyössä koulutuksia monista eri valmennukseen liittyvistä aiheista. Suomen Valmentajien koulutukset ovat jatko- ja täydennyskoulutuksia, joita kuitenkin liitetään välillä myös osaksi lajikoulutuksia tai ammatillista koulutusta. Koulutuksia järjestetään sekä avoimina koulutuksina että tilattuina ryhmille. Koulutustarjonnassa pysyvien aiheiden lisäksi on myös ajankohtaisia kertaluonteisia teemoja. Vuosittain yhdistys järjestää noin 60-70 koulutustapahtumaa. Kouluttajia on vuosittain noin 15, joista kaikki eivät välttämättä henkilöidy Suomen Valmentajiin, koska toimivat myös muissa organisaatioissa urheilun parissa.

Yllä kuvatun monipuolisen ja joustavan tarjonnan vuoksi Suomen Valmentajien jäsenten voi olla haastavaa välillä tunnistaa, että kenen koulutukseen milloinkin on osallistunut. Tämä näkyy kyselyn vastauksissa ja vaikeuttaa hieman koulutusten vastausten analysointia.