Kahdeksan ohjetta valmennukseen korona-aikana

28.4.2020

Korona-aikana valmennustoiminnassa tavoitteena on huolehtia, ettei toiminnassa olevien urheilijoiden ja valmentajien, eikä myöskään muiden ihmisten terveys vaarannu. Tämä tarkoittaa sitä, että valmennustoiminnassa kohtaamiset minimoidaan ja lähikontaktit vältetään, vaikka harjoitusvaikutukset pyritäänkin maksimoimaan.

Ohjeita valmennukseen korona-aikana:

1. Valmentaja, suosi etävalmennusta ja omatoimisen harjoittelun ohjelmointia sekä pidä palaverit etäyhteyksillä.

2. Harjoittelu toteutetaan yksin, vakioparin kanssa tai maksimissaan samoina pysyvissä pienryhmissä. Huom! Yli kymmenen hengen kokoontumiset ehdottomasti kielletty!

a. Jos harjoittelua toteutetaan ryhmissä, suositellaan pieniä (esim. kolmen hengen) ryhmiä. Lähikontaktia on vältettävä myös pari- ja pienryhmäharjoittelussa.

b. Jos harjoittelu tapahtuu henkilöiden kesken, jotka ovat jatkuvasti arjessa toistensa kanssa tekemisissä, ilman kontakteja ulkopuolisiin, voidaan oireettomana harjoitella myös lähikontaktissa. Mieti kuitenkin, voiko harjoitteet toteuttaa myös ilman lähikontaktia.

c. Pienryhmäharjoittelussa harjoitteet on hyvä käydä läpi jo ennen harjoitusta etänä, jotta harjoituksen organisointi on helpompaa.

3. Etäisyydet pidettävä kunnossa! Käytetään niin suuria etäisyyksiä kuin mahdollista, sillä hengästyneenä virusta kantavat ihmiset välittävät sitä ilmaan enemmän kuin normaaleissa arkisissa tilanteissa. Pidetään turvavälit muihin koko harjoituksen ajan!

4. Harjoittelu tehdään ensisijaisesti ulkona, eikä harjoituksiin saavuttaessa silloinkaan kokoonnuta pukeutumistiloissa tai vastaavissa sisätiloissa. Sisätiloissa harjoittelua vain omatoimisesti siten, ettei tilassa ole muita. Turvavälit on pystyttävä pitämään erityisesti myös sisätiloissa ja samojen pintojen koskettamista muiden kanssa on vältettävä. Esim. pienryhmien lihaskuntoharjoittelussa suosittava paikkaharjoittelua kiertoharjoittelun sijaan.

5. Harjoituksiin tullaan puhtaissa varusteissa, kädet hyvin pestyinä. Kasvojen koskettelua on vältettävä harjoituksen aikana ja roiskuva hiki pyyhitään omaan puhtaaseen pyyhkeeseen. Yskäisyt ja aivastelut suunnataan omaan pyyhkeeseen tai hihaan. Kädet pestään hyvin heti harjoituksen jälkeen. Myös pyyhe ja harjoitusasut pestään jokaisen harjoituksen välissä.

6. Käytetään vain omia harjoitusvälineitä tai vain samoja harjoitusvälineitä koko harjoituksen ajan. Ei kierrätetä harjoitusvälineitä urheilijoiden kesken harjoituksen aikana. Harjoitusvälineet puhdistetaan ennen harjoituksen alkua ja sen päätyttyä.

7. Ei lainkaan harjoittelua, mikäli hengitystie- tai muita sairastumisen oireita.

8. Kannetaan vastuu yhteisestä tavoitteesta saada koronavirus aisoihin. Seurataan yhteiskunnan ohjeistuksia ja huomioidaan urheilun erityispiirteet niitä noudattaessa. Tutustutaan myös lajikohtaisiin ohjeisiin, jos laji on sellaisia julkaissut.

Nämä ohjeet on tehty Suomen Valmentajien toimesta vastaten 26.4.2020 tilanteeseen. Ohjeet on käytetty luettavana urheilulääkäri Pippa Laukalla.