Kannanotto: Epäasiallinen käytös kitkettävä urheilutoiminnasta

14.4.2022

Suomen Valmentajat, urheiluvalmentajien ja -valmennusta edistävien tahojen oma yhdistys, ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä urheilussa millään toiminnan tasolla. Suomen Valmentajat korostaa, että epäiltäessä epäasiallisen käytöstä on sen kohteeksi joutuneen kokemus ratkaiseva. Jos joku kokee tulleensa kohdelluksi väärin, tulee asia ottaa esiin ja selvittää se joko itse tilanteessa tai tarvittaessa ulkopuolisen selvityksen avulla.

Suomen Ammattivalmentajat SAVAL yhtyy näihin Suomen Valmentajien kantoihin koskien epäasiallisen käytöksen kitkemistä urheilutoiminnasta.

Omassa toiminnassaan Suomen Valmentajat yhteistyötahojensa kanssa edistää turvallisen toimintaympäristön rakentamista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää valmennuskulttuuria kohti ihmislähtöisempää toimintaa. Sen lisäksi, että nämä asiat läpileikkaavat yhdistyksen perustoiminnan, niitä edistetään hankemuotoisesti Erasmus+ EU-rahoitteisessa Fair Coaching -hankkeessa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustuksilla tuetuissa Valmentaa kuin nainen ja Meidän urheilu -prosesseissa.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Suomen Valmentajat on tehnyt ohjeistuksen valmentajille: Ohjeistus valmentajille urheilussa tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseksi

Mainittavaa on, että yhteistyötä hyvän valmennuksen ja urheilutoiminnan edistämiseksi yhdistys tekee myös monien urheilun ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi Väestöliitto, Ihmisoikeusliitto ja Mieli ry.

Suomen Valmentajat toimii, että hyvä ja oikeanlainen käytös lisääntyy urheilussa ja vastaavasti huono ja vääränlainen käytös vähenee. Jos epäasiallista kohtelua ja käyttäytymistä kuitenkin ilmenee, on siihen puututtava välittömästi.

Tiedotusvälineissä viime aikoina esillä olleiden tapausten osalta Suomen Valmentajat seuraa käynnissä olevista selvityksistä esiin nousevia asioita ja tarvittaessa toimii sekä tekee päätöksiä niiden pohjalta. Suomen Valmentajat, Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestönä, pitää lisäksi tärkeänä, että Olympiakomitean toiminnasta Mika Lehtimäkeä koskevassa tapauksessa tehdään neutraalin ulkopuolisen tahon tarkastelu.

On tärkeää, että käytössä olevia raportointikanavia, Väestöliiton Et ole yksin -palvelua ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin ILMO-palvelua käytetään epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittamiseen matalalla kynnyksellä. Suomen Valmentajat muistuttaa kuitenkin, ettei niitä pidä käyttää väärin perättömien ilmoitusten tekemiseen.