Kiitos, että olet jäsen!

28.5.2019

Pohdinnat strategiapäivässämme ja lajiyhteisötapaamisessamme toivat hyvin esiin sen, että Suomen Valmentajien jäsenyys merkitsee eri asioita eri henkilöille. Käydyt keskustelut olivat antoisia ja niiden perusteella voikin suositella, että jokainen jäsen miettii hetken omia syitään kuulua valmentajien ja valmennusosaajien omaan yhdistykseen.

Keskusteluissa yhdistyksen aktiivien kanssa kävi ilmi, että joillekin jäsenyys tuo tärkeää ja ajantasaista tietoa valmentajana kehittymiseen sekä auttaa löytämään uusia ideoita omaan valmentajuuteen. Toisille tärkeintä on kuuluminen yhteisöön ja verkostoituminen. Jotkut haluavat vain antaa panoksensa yhteiseen hyvään ja jäsenyys sinällään on ylpeyden aihe ja itseisarvo – ollaan jäseniä, koska ollaan valmentajia. Osa kouluttautuu ahkerasti ja mielenkiintoiset koulutukset ovat jäsenyyden suurin anti.

Se, että samalla jäsenyydellä kuuluu oman lajin valmentajayhteisöön, on monelle ylpeydenaihe ja päällimmäinen syy olla jäsen. Toisaalta toiminnan monilajisuus ja näkemykset yli lajirajojen ovat myös tärkeitä jäsenille ja jotain, mitä ei muualta saa.

Yhdistysten tehtävänä on tuottaa arvoa jäsenilleen. Suomen Valmentajat perinteikkäänä yhdistyksenä ponnisteleekin jatkuvasti sen eteen, että jäseninä olevat valmentajat ja valmennusosaajat kokevat yhdistyksen tärkeäksi.

Mitä sitten jäsenet antavat yhdistykselle? Organisaatiokehityksen asiantuntija Petri Rajaniemi totesi viime syksynä yhdistysjohtajille pitämässään puheessaan, että jäsenten ainoa velvollisuus yhdistyksiä kohtaan on maksaa jäsenmaksunsa. Kärjistetysti asia on juuri näin. On kuitenkin ymmärrettävä myös laajempi perspektiivi. Yksittäisen jäsenen panos ei rajoitu vain jäsenmaksun euroihin, vaan jäsenet ovat yhdistys --jäsenet mahdollistavat kaiken.

Laaja-alainen työ, mitä yhdistyksessä on jo vuosikymmenet tehty ja tehdään tälläkin hetkellä, ei olisi mahdollista ilman jäseniä ja heidän tukeaan. Suomen Valmentajilla on mukava joukko jäsenmaksunsa maksavia jäseniä ja suuri osa heistä on aktiivisia myös toimintaan osallistujina ja vaikuttajina. Suuri jäsenmäärä, kuten myös toimintaan osallistuvien määrä, tuo lisäresursseja muun muassa valtionavun ja yritystuottojen muodoissa. Taloudellisten resurssien lisäksi jäsenet luovat palautteiden avulla suuntaviivat toiminnalle ja hengen, jolla asioita viedään eteenpäin.

Toiminnan kokonaisuus, volyymi ja positiivinen vire saavat siis kaikki alkunsa jäsenistä. Sen vuoksi onkin tärkeää muistaa myös kiittää jäseniä.

Kiitos juuri sinulle arvokkaasta panoksesta yhdistyksemme toiminnan eteen!

Sari Tuunainen, toiminnanjohtaja