Koronavirus vaikuttaa valmentajien arkeen

19.3.2020

Koronaviruksen saavuttua Suomeen ja valtion määrättyä toimia sen leviämisen hidastamiseksi, on moni valmentaja joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Valmentajien tarve on heitä pestanneiden tahojen puolelta vähentynyt, kun kilpailutoiminta on keskeytetty, harjoituksiin kokoontuminen on kielletty ja harjoituspaikat määrätty kiinni.

Suomen Valmentajat niin ammatti- kuin vapaaehtoisvalmentajienkin aatteellisena yhdistyksenä toivoo, että valmentajien toimintaympäristöissä päästäisiin kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman hyviin ratkaisuihin. Yhdistys kannustaa rakentaviin neuvotteluihin äkkiväärien päätösten sijaan.

Valmentajien osaamista voi hyödyntää poikkeustilanteessakin esimerkiksi omatoimisen harjoittelun suunnittelussa tai etänä pidettävinä harjoitussessioina. Hiljainen aika on myös mahdollisuus toiminnan syvällisempään suunnitteluun ja valmentajien osaamisen kehittämiseen muun muassa itseopiskelun avulla. Valmennuskirjat ja netin kautta tarjotut mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ovat tarjolla poikkeusoloista huolimatta. Myös tauon pitäminen valmennuksesta voi olla myös valmentajan kannalta hyvä ratkaisu. Tauko voi tarjota mahdollisuuden omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen tehostetusti, jotta virtaa riittää taas, kun toiminta jatkuu.

Yt-neuvottelut ja lomautusilmoitukset ovat tulleet tutuksi monelle ammattivalmentajalle ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL on ollut jo apuna monelle jäsenelleen.

SAVAL on kerännyt ohjeita ja vastauksia esille nousseisiin kysymyksiin ammattivalmentajien osalta:

Lomautukset, etätyöt, vakuutukset ja muita koronaviruksen myötä esiinnousseita kysymyksiä

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne

Myös oto-valmentajien tilanne on mutkikas, kun seurat pyrkivät säästöihin ja sopimuskäytännöt ovat sekalaiset. Kun kulut jäävät toteutumatta, jäävät kulukorvauksetkin saamatta. Muiden sovittujen vastineiden osalta voidaan tarkastella työlainsäädännön oikeuksia, mikäli kyseessä katsotaan olevan työsuhde. Työsuhteen perustunnusmerkit ovat, että työtä tehdään työsopimuksen perusteella työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Oto-valmentajien osalta on vaikeaa antaa yleistettävissä olevia ohjeita, vaan tilanteet on käsiteltävä tapauskohtaisesti.

Usean yrittäjänä toimivan valmentajan tilanne on tukala, kun tulot jäävät tulematta ja kiinteitä kuluja voi olla isojakin esimerkiksi omista harjoitustiloista.

SAVALin ammattivalmentajille suunnattujen ohjeiden lisäksi työnantajille suunnatut ohjeet antavat valmentajillekin tietoa mm. lakipykälistä, joiden perusteella ratkaisuja valmentajien toimintaympäristöissä voidaan tehdä.

Olympiakomitea on koonnut muutamia hyviä linkkejä näistä ohjeistuksista:

Urheilutyönantajien koronatietoa työnantajille

Edit: lisäys Koronavirusepidemialla merkittävät taloudelliset vaikutukset liikuntaan ja urheiluun