Koulutustukiraportti: Valmennustieto leviää vapaamuotoisissa sosiaalisissa verkostoissa

3.2.2022

Miljoonat urheilijat osallistuvat ja kilpailevat eri lajeissa fyysisten ja psykososiaalisten hyötyjen sekä siitä saatavan nautinnon takia. Yksi vaikuttavimmista tekijöistä positiivisen urheilukokemuksen taustalla on valmentaja. Tästä syystä urheiluorganisaatiot ovat luoneet vuosien saatossa muodollisia valmentajakoulutusohjelmia.

Valmentajat kuitenkin oppivat ja usein myös suosivat opin hakemista vapaamuotoisista eli epäformaaleista lähteistä. Erityisesti oppia haetaan toisilta aktiivivalmentajilta, koska heiltä tarvittavat tiedot ovat yleensä helposti saatavilla. Näitä valmentajien epämuodollisia sosiaalisia verkostoja ja niiden toimintaa ei kuitenkaan tunnisteta kovin hyvin.

Pohjois-Carolinassa (USA) sijaitsevan Elon Universityn apulaisprofessori Lauren Walker on tutkinut organisoimattoman epäformaalin oppimisen vaikutusta ja oppimiskeinoja nuorten valmentajakoulutuksessa. Lissabonissa järjestetyn ICCE:n Global Coaching Conferencen avauspäivänä Walker esitti tutkimuksensa, jossa tavoitteena oli verrata kahden vapaamuotoisen eli epäformaalin valmentajaverkoston rakennetta ja ymmärtää millaista tietoa valmentajien välillä jaetaan.

Walker oli tutkinut Yhdysvaltojen uintiliiton kahden paikallisen uintijärjestön valmentajajäseniä (N=97) sosiaalisen verkostoanalyysin (social network analysis, SNA) avulla. Molempien järjestöjen valmentajaverkostoissa havaittiin maantieteelliset ja seurarajat ylittäviä yhteyksiä, linkkejä. Tutkimalla linkkejä ja niissä kulkevan informaation liikettä, Walker pystyi tunnistamaan tiedonkulun ja -haun avainasemassa olevat valmentajat.

Verkostoissa toimi valmentajia, jotka olivat sekä verkoston keskellä (läheisyyskeskeisyys) että solmukohdissa (välillisyyskeskeisyys), mikä heijasti heidän tärkeyttään toimia yhdistävinä kontakteina valmentajille, jotka eivät normaalisti olisi vuorovaikutuksessa (isolaatit).

Tutkimuksessa ei kuitenkaan löytynyt selkeää, eniten esiintynyttä aihekokonaisuutta valmentajien välisessä vuorovaikutuksessa. Valmentajat hakivat valmennusneuvoja ja -tietoa toisilta valmentajilta useisiin erilaisiin kysymyksiin liittyen.

Tutkimus osoittaa, kuinka jatkuvasti kasvava ja kehittyvä valmennustietous saadaan mahdollisesti leviämään ja parhaat käytännöt tehokkaasti hyödynnettyä, mikäli solmukohdissa toimivat valmentajat tunnistetaan ja tämä heidän muodossaan oleva sosiaalinen pääoma saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

Walker, L. 2021. Understanding the Flow of Informal Coaching Knowledge in Social Networks. International Council for Coaching Excellence (ICCE) 13th Global Coach Conference. International Sport Coaching Journal, 2021, 8, S20. https://doi.org/10.1123/iscj.2021-0066

Teksti ja kuvat: Auli Korhonen

Artikkelin kirjoittaja Auli Korhonen osallistui ICCE:n Global Coaching Conferenceen Lissabonissa marraskuussa 2021 ja sai Suomen Valmentajien koulutustukea osallistumiseen. Artikkeli on tiivistelmä hänen konferenssissa kuulemastaan esityksestä.