Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu – uusi lasten ja nuorten valmennuksen perusteos julkaistiin

20.10.2015

Ilo, innostus ja intohimon sytyttäminen ovat tärkeintä lasten ja nuorten urheiluharrastuksessa. Näistä lähtökohdista suomalaisille valmentajille on koottu uusi valmennuksen perusteos Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu.

Huoli lasten liikunnan vähäisyydestä ja yksipuolisuudesta on koko urheiluväen yhteinen. Puutteet lasten liikunnassa heijastuvat esimerkiksi suoraan seuratoimintaan ja nuorten valmiuksiin edetä lajeissaan kohti menestystä. Kirjan työstöön on osallistunut laajan kirjoittajajoukon lisäksi useat urheilujärjestöt. Voikin sanoa, että kirja on urheiluväen yhteinen tuotos.

Käsiteltäessä lasten valmennusta kirjassa painotetaan liikunnallista monipuolisuutta pohjana urheiluinnostuksen syttymiselle, oman lajin löytämiselle ja myöhempien vuosien kilpaurheiluvalmiuksien kehittämiselle. Nuorten valmentamisen osalta huomioidaan valintavaiheen monenlaiset myllerrykset ja tavoitteellisen harjoittelun vaatimukset huippu-urheilun näkökulmasta.

Käsiteltyihin teemoihin on myös haettu esimerkkejä ja tarinoita erillisiksi teema-artikkeleiksi, jotka tuovat aiheisiin erilaisia näkökulmia ja teorian lähemmäs käytäntöä – valmennuksen arkea.

Vaikka kirjassa tuodaan valmennus ja valmentajan toiminta laajasti esiin, niin kirjan nimessä haluttiin silti asettaa toiminnan kaikkein keskeisin henkilö eli urheilija keskiöön. Nimessä haluttiin korostaa hyvää harjoittelua eli sitä, mikä on hyvän lasten ja nuorten valmennuksen tavoite.

Kirjan päätoimittaja on poikkeuksellisesti yhdistys, Suomen Valmentajat ry. Kirja on valmentajien oman yhdistyksen 40-vuotisjuhlakirja.

- Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu on kirja, joka vastaa kysymykseen: Miten eri kehitysvaiheissa olevia lapsia ja nuoria tulisi valmentaa? Se antaa vastauksia niin fyysisen kuin psyykkisen kehityksen näkökulmasta, kuin myös esimerkiksi opettamisen, motivoinnin ja harjoitusten organisoinnin näkökulmasta. Se antaa tietoa sekä eri fyysisten ominaisuuksien ja valmiuksien että psyykkisten taitojen harjoittamisesta. Valmentaja voi aina palata kirjan pariin, kun joku asia valmennettavana olevan urheilijan polulla askarruttaa, tiivistää Suomen Valmentajien toiminnanjohtajan sijainen Sari Tuunainen kirjan sisältöä.

- Kirjassa on myös sisältöjä siitä, mitä valmentaminen on riippumatta lajista, opetettavasta taidosta tai kehitettävästä ominaisuudesta. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu on siis myös kirja, jonka avulla valmentaja voi peilata itseään ja osaamistaan valmentajana ja kehittyä valmentajan polullaan, Tuunainen jatkaa.

Urheilujärjestöt haluavat yhdessä edistää hyvää lasten ja nuorten urheilua Suomessa ja aihealueen koostava valmennuskirja on yksi työkalu tässä yhteisessä työssä.

- Tämä kirja tukee Valon Kasva Urheilijaksi -palvelun tavoitteita ja antaa palvelun periaatteiden mukaisesti valmentajille sekä muille lasten ja nuorten parissa toimiville eväitä siihen kuinka rakentaa hyvä päivä lapselle ja nuorelle – jokaisena päivänä. Huomioitavaa on myös, että urheilijan polku on innostava itsensä toteuttamisen matka riippumatta siitä kuinka pitkälle se johtaa, joten jokaisen lapsen innostuminen urheiluun on tärkeää, sanoo Valon Lisää Liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen suositellessaan kirjaa.

Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu on suunnattu kaikille lasten ja nuorten urheilutoiminnassa mukana oleville. Kirja palvelee tiedon lähteenä myös esimerkiksi opettajia ja urheilevien lasten vanhempia. Kirjan tarkoituksena on toimia ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen perusteoksena eri lajeissa.

Kirja jakaantuu viiteen päälukuun.

Lasten ja nuorten valmennuksen suomalaiset mallit

 • Suomalainen valmennusosaamisen malli
 • Urheilijan polku – lasten ja nuorten urheilun suomalainen malli
 • Valmentajan polku – valmentajana kehittyminen

Urheilijaksi kehittyminen

 • Syntymän jälkeinen fyysinen kasvu, kehitys ja kypsyminen
 • Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
 • Harjoittelu, ravinto ja lepo – kehittymisen kulmakivet

Lasten ja nuorten valmentaminen

 • Motivaatio – ilo, innostus ja intohimon synnyttäminen
 • Valmennuksen pedagogiikka ja didaktiikka
 • Lapsen ja valmentajan välinen ihmissuhde
 • Ryhmän ja joukkueen toiminnan kehittäminen

Fyysisten valmiuksien ja ominaisuuksien kehittäminen

 • Fyysisen harjoittelun yleiset periaatteet
 • Liikuntavammojen ehkäisy
 • Taidon harjoittaminen
 • Voiman harjoittaminen
 • Nopeuden harjoittaminen
 • Liikkuvuuden harjoittaminen
 • Kestävyyden harjoittaminen
 • Nopeuskestävyyden harjoittaminen

Psyykkisten taitojen harjoittaminen

 • Mitä on valmennuksen psykologia?
 • Nelitasomalli: Valmentajan kehittyminen psyykkisen valmennuksen toteuttajana
 • Harjoituksia psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämiseksi

Kirjan on kirjoittanut laaja joukko suomalaisia valmennuksen asiantuntijoita. Kirjoittajat kirjan pääluvuissa ovat Kirsi Hämäläinen, Kristiina Danskanen, Harri Hakkarainen, Taru Lintunen, Timo Jaakkola, Paula Arajärvi, Terhi Lehtoviita, Kim Forsblom, Seppo Pulkkinen, Kati Pasanen, Sami Kalaja ja Jarmo Riski.

Päälukujen kirjoittajista myös teema-artikkeleita kirjaan ovat kirjoittaneet Hämäläinen, Jaakkola ja Pasanen. Erillisiä teema-artikkeleiden kirjoittajia ovat Outi Aarresola, Jarkko Finni, Karoliina Ketola, Sami Kokko ja Martti Iivonen.

Kirjan päätoimittaja on Suomen Valmentajat ry, jossa käytännön toimitustyön ovat tehneet Kristiina Danskanen ja Sari Tuunainen. Viimeistelyvaiheessa toimitustyöhön osallistui myös Ilona Kivinen. Kirja juhlistaa Suomen Valmentajien 40-vuotista taivalta Valmentajien asialla. Lasten ja nuorten valmennustietouden päivittämiselle oli selkeä tarve ja Suomen Valmentajat halusi ottaa juhlavuotenaan toimitusvastuun uuden merkittävän valmennusteoksen julkaisemisessa.

Kirjan on kustantanut lahtelainen valmennus-, liikunta- ja kuntoutusalojen kirjoihin erikoistunut VK-Kustannus Oy. Vuoden 2007 syyskuusta saakka Suomen Valmentajat ry, noin 4000 jäsenen valmentajayhdistys on ollut VK-Kustannus Oy:n osa-omistaja. Tämä yhteistyö varmistaa nyt ja jatkossa sitä, että suomalaiset valmentajat saavat käyttöönsä viimeisimmän tiedon urheiluvalmennuksen eri osa-alueilta.

Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirja on saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä kustantajan tilauspalvelusta www.vk-kustannus.com tai (03) 468 9100.

KIRJAN TIEDOT

Päätoimittaja: Suomen Valmentajat ry
Toimitustyön ovat tehneet:
Kristiina Danskanen, toiminnanjohtaja
Sari Tuunainen, viestinnänsuunnittelija / toiminnanjohtaja (sij.)

Päälukujen kirjoittajat: Kirsi Hämäläinen, Kristiina Danskanen, Harri Hakkarainen, Taru Lintunen, Timo Jaakkola, Paula Arajärvi, Terhi Lehtoviita, Kim Forsblom, Seppo Pulkkinen, Kati Pasanen, Sami Kalaja ja Jarmo Riski.

Teema-artikkeleiden kirjoittajat: Outi Aarresola, Jarkko Finni, Karoliina Ketola, Sami Kokko ja Martti Iivonen.

Sivumäärä: 375 sivua
Kirjan taitto: Keski-Suomen Sivu Oy, Jyväskylä
Kustantaja: VK-Kustannus Oy, Paasikivenkatu 2 a, 15110 LAHTI, Puh. (03) 468 9100, e-mail: tilaus@vk-kustannus.com, www.vk-kustannus.com, www.facebook.com/vkkustannus
ISBN: 978-951-9147-72-7
Painopaikka: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2015

Kirjan kansikuva ja lehdistötiedote on ladattavissa kustantajan kotisivuilta

http://www.vk-kustannus.com/kaikki-tuotteet/lasten-ja-nuorten-hyva-harjoitte/