Lasten ja nuorten oikeus harrastamiseen on turvattava

10.1.2022

Suomen Olympiakomitea jäsenjärjestöineen, Suomen Valmentajat mukaan lukien, ilmaisee huolensa koronarajoitusten mahdollisesta kohdentamisesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Olympiakomitea vaatii, että mahdollisista rajoituksista päätettäessä käytetään huolellista harkintaa, jossa pohditaan liikunnan ja urheilun rajoittamisella saavutettavia hyötyjä ja vastaavasti aiheutuvia kokonaishaittoja.

Olympiakomitean mukaan erityisesti lasten oikeus harrastustoimintaan tulee turvata viimeiseen saakka. Joulukuussahan myös Suomen hallitus ilmoitti sitoutuneensa siihen, että lapsiin ja nuoriin kohdistetaan rajoituksia vasta viimesijaisesti. 

Olympiakomitea esittää, että sisäliikuntatilojen käyttöä voitaisiin jatkaa. Tämä vetoomus kohdentuu aluehallintoviranomaisiin, jotka tällä hetkellä pohtivat mahdollisia uusia rajoitustoimia koronapandemian hillitsemiseen.

Myös monet lajiliitot ovat esittäneet viime päivinä huolensa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisesta liikuntatilojen käytön kieltämisellä.

Lentopalloliitto on sanoittanut asiaa omassa tiedotteessaan 9.1.2022 seuraavasti:

Suomen Lentopalloliitto haluaa osoittaa vakavan huolensa lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollisen keskeyttämisen suhteen, minkä sisäliikuntatilojen sulkeminen väistämättä aiheuttaisi. Lentopalloliitto toivoo viranomaisten kuuntelevan päätöksenteossa monipuolisesti asiantuntijoita ja ottamaan etenkin huomioon päätösten pidemmän aikavälin haitalliset vaikutukset yhteiskunnalle.

Maamme hallitus ilmoitti vielä viime kuussa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten olevan epidemian hoidossa aivan viimeinen äärikeino. Perusteet tälle aiemmalle linjaukselle ovat erittäin pätevät. Liikunnan ja urheilun harrastamisella on keskeinen rooli jokaisen lapsen ja nuoren fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Siksi oikeus harrastamiseen on oltava jokaisen lapsen ja nuoren oikeus myös poikkeusaikoina.

Palloliitto toteaa omassa tiedotteessaan 8.1.2022 seuraavaa:

Lasten ja nuorten harrastukset eivät ole tuottaneet merkittäviä tartuntaketjuja. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on toimintaa, jossa mahdolliset tartuntaketjut on välittömästi jäljitettävissä ja pysäytettävissä. Tähän urheilun toimijat ovat myös kollektiivisesti sitoutuneet. Seurat ovat määrätietoisesti opiskelleet ja onnistuneet erinomaisessa työssä terveysturvallisen harrastustoiminnan ja lasten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi vaikeassa tilanteessa.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen heikosti perustellusti ei saa olla enää mahdollista. Jos taudin voittaminen lasten ja nuorten perusoikeuksien rajoittamista edellyttää, oikeudenmukaista olisi esittää rajoituksille kestävä perustelu. Mahdollisissa rajoituspäätöksissä on yksiselitteisesti ja tosiasioihin pohjautuen perusteltava miksi ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.

Lähteet ja lisätiedot:

Olympiakomitea 10.1.2022: https://www.olympiakomitea.fi/2022/01/10/lasten-ja-nuorten-oikeus-harrastamiseen-on-turvattava-liikkumattomuuden-velkaa-maksetaan-vuosikymmenia/

Lentopalloliitto 9.1.2022: https://www.lentopallo.fi/uutiset/suomen-lentopalloliiton-kannanotto-lasten-ja-nuorten-on-saatava-jatkaa-harrastamista/

Palloliitto 8.1.2022: https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/lasten-ja-nuorten-oikeutta-harrastamiseen-ei-saa-perusteettomasti-rajoittaa