Lasten turvallinen urheilu fokuksena

25.9.2019

Suomen EU-puheenjohtajakauden liikunnan toimialan konferenssi järjestettiin Euroopan urheiluviikon tiistaina 24. syyskuuta Hanasaaressa Espoossa. Aiheena oli ”Safeguarding Children in Sport”. Sillä tarkoitettiin niin kiusaamisen ja häirinnän kuin fyysisten vammojenkin ehkäisyä, mutta yhtä lailla myös laajempaa kuvaa siitä, millaista hyvän urheilutoiminnan lapsille pitäisi olla.

Lapset kokeilivat eri lajeja Euroopan urheiluviikon avajaisissa Espoon Leppävaarassa 23.9.2019. Kuva: Anna Vlasoff

- On meidän tehtävämme pitää lapset turvassa urheilussa, totesi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen avauspuheessaan.

- Me kaikki tiedämme, että urheilu on hauskaa ja lisäksi sillä on valtava vaikutus elämäämme ja yhteiskuntaamme. Meidän tehtävänämme on estää väärinkäytökset, jotka vahingoittavat lasten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, painotti puolestaan komissaari Tibor Navracsics Euroopan Komissiosta.

Tine Vertommen, belgialainen tohtori, avasi Euroopan Komission teettämän tutkimuksen tuloksia lasten turvallisesta urheilusta. Hän korosti, että terminä ”safeguarding” tarkoittaa muutakin kuin varsinaista lasten suojelua. Se tarkoittaa laaja-alaisesti hyvää toimintaa, jonka avulla urheilusta tehdään kaikille lapsille turvallista. Tutkimuksessa selvitettiin tämän hetken tilannetta niin tutkimuksen kuin säännöstelyn kuin hyvien käytäntöjenkin osalta.

Taustatietona todettiin, että vammaiset tai muutoin vähemmistöihin kuuluvat sekä nuoret huipulle tähtäävät urheilijat ovat erityisesti riskissä joutua häirinnän uhreiksi. Valmentajien lisäksi muun muassa toiset urheilijat toimivat hyväksikäyttäjinä.

Tutkimus osoitti, että maailmanlaajuisesti ja EU-tasolla on tehty hankkeita, ohjeita ja oppaita aiheeseen liittyen. 15:n maan katselmus osoitti, että kaikissa maissa on riittävä lainsäädäntö puuttua hyväksikäyttöön. Katselmus osoitti myös, että eri maissa on tehty tai järjestetty:
- kampanjoita, eettiset ohjeet, koulutusta
- toimintaohjeita, rikostaustan tarkistamista
- auttavia linjoja, konsultointia
- yhteistyötä eri tahojen kesken.

Käytäntöön vienti, dokumentointi ja vaikuttavuuden analysointi näyttäisi katselmuksen mukaan olevan puutteellista.

Yhteenvetona Vertommen totesi, että kaiken asteisia väärinkäytöksiä tapahtuu urheilussa. EU-tasolla tarvitaan johtajuutta ja selkeyttä aihealueen käsittelyyn. Tarvitaan mm. mittareita, miten turvallista urheilua ja sen kehittämistä seurataan. Hän toivoi, että väärinkäytösten uhrit, ts. "selviytyjät", tulisivat mukaan omilla kasvoillaan, äänillään ja nimillään, jotta viestiä asian tärkeydestä saadaan kuuluviin myös niille, jotka eivät näe turvallisen urheilun edistämistä prioriteettina.

Alun ison kuvan jälkeen konferenssipäivä esitteli laaja-alaisen kattauksen turvallisen ja hyvän urheilun osa-alueita. Aiheina olivat mm. urheiluvammojen ehkäisy, turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön rakentaminen, hyvien urheilukokemusten tukeminen niin psyykkiseltä kuin fyysiseltäkin näkökulmalta katsottuina ja lasten oikeudet.

Ohjelmassa vaihteli tieteen ja käytännön vuoropuhelu mukavalla tavalla. Esityksissä ja keskusteluissa pohdittiin myös nyky-yhteiskuntaa, joka passivoi ihmisiä. Valmentajien rooli ja osaaminen korostui päivän aikana niin tutkimusten kuin käytännön kokemustenkin kautta.