Liiketaitojen koulutusta valmentajille jo kymmenen vuotta

1.2.2017

Nuorten Liiketaitoharjoittelu -ohjelma on yksi Suomen Valmentajien tunnetuimmista koulutuskokonaisuuksista. Ohjelman valmistumisesta ja lanseeraamisesta tulee tänään 1.2.2017 täyteen tasan kymmenen vuotta.

Nuorten Liiketaitoharjoittelu -ohjelman tekijät tapasivat keväällä 2016 Varalassa. Kuvassa (vasemmalta oikealle) Mika Saari, Tommi Paavola, Erik Piispa ja Kati Pasanen. Kuvasta puuttuu Sami Kalaja.

Ensimmäinen Nuorten Liiketaitoharjoittelu -koulutus järjestettiin 1.2.2007 Turussa Liiku ry:n tilaamana. Sittemmin ohjelma on laajentunut neljän osan mittaiseksi ja yhteensä kaikkien osien koulutuksia on järjestetty 148 kertaa ja niihin on osallistunut noin 3200 valmentajaa. Ohjelman CD/DVD:lle tallennettuja tukimateriaaleja on vuosien saatossa myyty lähes 2000 kappaletta.

Aikaansa edellä ollut koulutuskokonaisuus syntyi jopa hieman sattumalta.

- Liiketaitoharjoittelu-ohjelman tarina lähti alun perin liikkeelle tehtävänannosta, jonka Suomen Valmentajien uutena työntekijänä sain silloiselta toiminnanjohtajaltamme Antero Kujalalta. Hän antoi tehtäväksi suunnitella lasten liikunnallisia perustaitoja kehittävä kokonaisuus, jota yhdistys olisi voinut toteuttaa esimerkiksi liikuntaleireinä koulujen loma-aikoina. Minulla oli tuolloin uusi tuttavuus Yhdysvalloissa, Tommi Paavola, jolla oli uudenlaista ja mielenkiintoista näkemystä lasten ja nuorten valmennukseen. Kuukauden päästä löysin itseni suunnittelupalaverista New Jerseystä Tommin kanssa ja näin tarina lähti rakentumaan. Meillä ei ollut silloin Tommin kanssa aavistustakaan mihin tämän suunnittelupalaverin lopputulos meidät johtaisi, kertoo Suomen Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa.

Yhtään liikuntaleiriä ei suunnittelun tuloksena toteutettu, mutta sitäkin enemmän valmentajakoulutuksia. Palaverista käynnistyi Suomen Valmentajien ja Tommi Paavolan tiivis yhteistyö, joka jatkuu edelleen. Sittemmin Liiketaitoharjoittelu-ohjelman jatko-osat ovat syntyneet muutamien vuosien välein. Paavolan ja Piispan lisäksi jatko-osien valmistumiseen ovat oman panoksensa antaneet Suomen Valmentajien kouluttajat Mika Saari, Kati Pasanen ja Sami Kalaja. Ohjelman ideologiaa on sovellettu myös muun muassa suunnanmuutoksen nopeuden kehittämiseen tähtäävässä koulutuksessa ja vammojen ehkäisyyn liittyvissä koulutuksissa.

Vaikka Nuorten Liiketaitoharjoittelu -ohjelman syntymisestä on kulunut jo kymmenen vuotta, sen sisältö on edelleen ajankohtainen, jopa enenevässä määrin. Nuorten Liiketaitoharjoittelu vastaa nykyisin paljon esillä olevaan haasteeseen suomalaisessa urheiluvalmennuksessa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten perusliikuntataidot ovat heikentyneet passiivisemman arjen myötä, mikä vaikeuttaa valmennusta seuratoiminnassa ja lisää muun muassa loukkaantumisriskiä. Monipuolisella Liiketaitoharjoittelulla luodaan pohjaa lasten ja nuorten fyysis-motoristen taitojen kehittymiselle ja parannetaan niitä urheilullisia valmiuksia, joita tarvitaan kaikissa urheilulajeissa.

Nuorten Liiketaitoharjoittelun neljää koulutusosaa järjestetään sekä avoimina koulutuksina että tilausperiaatteella.

Lisätietoja:

Nuorten Liiketaitoharjoittelu -ohjelma osat 1-4: http://www.suomenvalmentajat.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/nuorten-liiketaitoharjoittelu-1-/