Liity mukaan Meidän urheiluun! – nettisivut aukaistu

14.10.2022

Meidän urheilu -kehitysprosessin verkkosivut on avattu. Meidanurheilu.fi -sivuilta saa tietoa prosessiin liittyvistä teemoista. Nettisivut elävät tästä eteenpäin kehitysprosessin mukana täydentyen jatkuvasti.

Meidän urheilu on koko suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön yhteinen prosessi. Voit liittyä mukaan Meidän urheiluun verkkosivuilla olevan Liity mukaan! -lomakkeen avulla. Samalla voit halutessasi jakaa kokemuksesi hyvästä valmennuksesta ja omasta kehityspolustasi. Liittymällä mukaan saat Meidän urheilun viestinnällisiä materiaaleja käyttöösi.

Meidän urheilu -teemasivusto löytyy omalla osoitteella: www.meidaurheilu.fi. Nettisivut on rakennettu kehitysprosessia koordinoivan Suomen Valmentajien nettisivustolle omaksi teemaosiokseen. Nettisivut täydentävät kehitysprosessin viestintää, jota tehdään kasvotusten tilaisuuksissa, julkaisuissa ja muissa mediakanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

- Meidän urheilu on edennyt tämän vuoden aikana vauhdikkaasti. Olemme tavanneet noin 1200 henkilöä aiheen tiimoilta. Tapaamisissa on keskusteltu ja työstetty näkyä Meidän urheilusta − suomalaisesta tavasta valmentaa tulevaisuudessa. Nettisivujen aukeaminen mahdollistaa sen, että eri tahot ja ihmiset voivat helposti liittyä mukaan kehitysprosessiin ja nostaa Meidän urheilua entistä isommin esiin omissa kanavissaan, kommentoi Suomen Valmentajien Meidän urheilu -hankevastaava Henna Tanhuanpää.

Meidän urheilun tavoitteena on kehittää suomalaisen liikunnan ja urheilun valmennuksen laatua. Kehityksen myötä urheilutoiminnasta tulee laadukkaampaa, turvallisempaa ja houkuttelevampaa. Suomalainen valmennuskulttuuri muodostuu kansainvälisellä tasolla kilpailueduksi. Samalla urheilun yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Meidän Urheilun pyrkimyksenä on vauhdittaa suomalaisen valmennuskulttuurin muutosta ihmislähtöisemmän toimintatavan suuntaan.

Meidän urheilu pyrkii näitä tavoitteita kohti rakentamalla yhteistä ymmärrystä, osaamista ja viestiä siitä, miten Suomessa valmennetaan. Tavoitteet pyritään saavuttamaan kokoamalla urheilun toimijoita yhteen, viestimällä Meidän urheilun teemoista, vaikuttamalla valmentajakoulutukseen ja kehittämällä urheilijalähtöistä valmennusosaamista arjessa. Pyrkimyksenä on osallistaa koko urheiluyhteisö muutostyöhön ja luoda yhteisymmärrystä siitä, millaista valmennusta haluamme Suomessa edistää.

- Käynnissä oleva valmennuskulttuurin muutos on sitä, että siirrytään hierarkiasta luottamukseen perustuvaan toimintaan ‒ monologista dialogiin. Nyt on hyvä aika katsoa uudestaan, mitä hyvällä urheilulla ja valmennuksella voidaan saada aikaan suomalaiseen yhteiskuntaan, perustelee Suomen Ammattivalmentajat SAVALin puheenjohtaja ja Meidän urheilun ohjausryhmään kuuluva Erkka Westerlund kehitysprosessin tarvetta.

Lisätietoa:

www.meidanurheilu.fi